Stora båtar kräver fler båtplatser på Ängö

Kalmar Artikeln publicerades

När båtarna blir större räcker inte båtplatserna till. Nu planeras för tre nya bryggor vid Ängö, med sammanlagt 96 platser.

Större båtar kräver fler båtplatser.
Foto: Linn Johansson
Större båtar kräver fler båtplatser.

– Båtarna blir större och större, konstaterar serviceförvaltningens chef Benny Wennberg.

Det lär dröja innan bryggorna är på plats.

– Kanske kan det hända något till nästa sommar, sedan får vi jobba med det pö och om.

Det var mycket fokus på båtar och vatten vid servicenämndens sista sammanträde före sommaren. Liberalernas Björn Brändewall har skrivit en motion om att få låta båtägare bo i sina båtar.

– Det finns inget förbud att bo i båten. Men ska man bo där permanent och vara folkbokförd är det en massa saker man måste fixa, som sopor och toalett och uppvärmning. Förvaltningen har tagit fram alla saker man måste tänka. Om det blir en stor efterfrågan är förarbetet gjort, säger Kajsa Hedin, M, vice ordförande i servicenämnden.

Av svaret framgår att de nuvarande anläggningarna inte är byggda för åretruntboende Ledningar för vatten och avlopp ligger ytligt och klarar inte minusgrader. Om båtarna behöver värmas måste det lösas med separata elabonnemang, och ett åretruntboende ställer också krav på service i form av sophantering, parkeringsplatser, vinterväghållning, trygghet och tillsyn. Brandkårens tillgänglighet måste säkerställas.

Förvaltningen har kollat med några andra kustkommuner, men varken Göteborg, Karlskrona, Halmstad eller Orust har åretruntboende.

Slutsatsen är att om kommunen ska erbjuda åretruntboende måste anläggningen förändras i grunden, och det kan inte ske utan en större investering.