Storkommun inget för Öland

Kalmar Artikeln publicerades
Ilko Corkovic (S) och Henrik Yngvesson (M) är båda tveksamma till en gemensam kommun med Kalmar och Torsås, i alla fall i nuläget.
Foto:Maria Alåsen
Ilko Corkovic (S) och Henrik Yngvesson (M) är båda tveksamma till en gemensam kommun med Kalmar och Torsås, i alla fall i nuläget.

Johan Persson (S) kan tänka sig en storkommun ihop med Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Men Ölandskommunerna tror mer på en gemensam Ölandskommun.

För ett antal år sedan diskuterades en sammanslagning av Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Torsås kommuner. Då blev det inget av tankarna, men nu lyfter Kalmars kommunalråd Johan Persson frågan igen.

"Utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning, ekonomi och annat kommer vara gigantiska de kommande åren. Jag tror vi måste se lite större kommuner runtom i landet, framförallt söder om Dalälven. Alla sådana diskussioner måste dock börja med ett fokus på att alla delar av en sådan ny kommun ska kunna få bättre förutsättningar än idag. Att bara göra en ny kommun och lägga alla funktioner i en ny centralort tror jag är ett mycket effektivt sätt att skapa blockeringar och sämre förutsättningar än innan. Ska man göra detta så ska det vara för att det ska bli bättre för invånarna och de olika delarna av den nya kommunen", skriver Persson på sin blogg.

De kommuner som Persson tänkt sig att samarbeta med är Mörbylånga, Borgholm och Torsås. De båda Ölandskommunerna avfärdar inte förslaget, men menar att en sammanslagning av Mörbylånga och Borgholm är troligare.

– För min egen del hade jag gärna sett en gemensam Ölandskommun som har närmare samarbeten med omkringliggande kommunerna inom fler områden än vad som finns i dag, säger Henrik Yngvesson (M) som är kommunalstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun.

– I första hand är en Ölandskommun intressant, men jag tänker inte kasta bort det som Johan föreslår även om det är en ganska stor apparat att göra det, säger Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun.

Yngvesson menar att det finns både fördelar och nackdelar med en sammanslagning.

– Fördelarna är liknande som vid alla kommunsammanslagningar - stordriftsfördelar där man kan effektivisera administrationen, gemensam marknadsföring, lättare att rekrytera personal med spetskompetenser med mera.

– Nackdelarna är de demokratiska aspekterna. Medborgarna kommer längre ifrån beslutsfattarna, kan få svårare att kunna påverka. Risken är också med en så stor kommun, till ytan, att ytterområdena prioriteras bort.

Ilko Corkovic tror att samarbete mellan kommunerna eller sammanslagna kommuner är ett måste i framtiden.

– I dag är det bökigt att samarbeta över kommungränserna men i framtiden tror jag att vi kommer tvingas göra det. Och närmast i tid ligger en gemensam Ölandskommun som vi är för om folket vill det.