Storspiggen frossar på gäddans yngel

Kalmarsund Artikeln publicerades
En gädda som blivit stor nog att överleva storspiggens gap.
Foto: Karl-Roger Karlsson
En gädda som blivit stor nog att överleva storspiggens gap.

Storspiggens jakt på gäddyngel kan vara boven bakom gäddans ”beståndskollaps”. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet.

Gäddorna har, trots sin ställning som högst i Östersjöns näringskedja, minskat dramatiskt i antal de senaste decennierna.

En mängd insatser har gjorts, men varken lekplatser, fiskeförbud eller inplantering av yngel har hjälpt. Gäddan, som en gång var en av de vanligaste rovfiskarna, saknas numera nästan helt i stora områden.

Teorier om att en störd fortplantningsförmåga ligger bakom gäddans minskning har tidigare lanserats.

Men en annan studie kopplar nu ihop gäddans kräftgång med hur storspiggen ökat dramatiskt. Studien visar att spiggen i vissa fall äter upp 95 procent av alla gäddyngel.

Det har också visat sig att gäddynglet måste bli 32 millimeter för att gå säker från storspiggens skrämmande gap.

För storspiggen är det ju smart agerat, eftersom gäddor är storspiggens fiende.

Men följden kan bli att Östersjön i framtiden kommer att bli begränsat till att domineras av mindre fiskarter som spigg och mört snarare än gädda och abborre.