Störst risk att dö i stroke i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Kalmar län är det område i landet där det är i särklass störst risk att avlida efter en stroke. Men patienternas förtroende för vården är ändå mycket stort.
Foto: Mats Holmertz
Kalmar län är det område i landet där det är i särklass störst risk att avlida efter en stroke. Men patienternas förtroende för vården är ändå mycket stort.

Inte i någon annan del av landet har patienterna så stort förtroende för sina sjukhus som i Kalmar län. Samtidigt är dödligheten i stroke i regionen skyhögt över alla andra områden.

Det visar de öppna jämförelser i vården som presenterades av Sveriges kommuner och landsting (SKL) på onsdagen.

En mycket stor mängd parameterar undersöks av SKL. För alla sjukvårdsregioner i landet handlar det om såväl positiva som negativa siffror.

För Kalmar län kan man lite övergripande säga att invånarnas förtroende och bedömning av vården på det stora hela är mycket god. Men det motsvaras inte i alla delar av vårdens resultat. Bara tre andra regioner har sämre siffror när det gäller sjukvårdsrelaterad dödlighet.

Kalmar län tillhör de tre bästa i landet i bland annat patienternas uppfattning om att den vård som behövs finns tillgänglig, förtroende för sjukvården, förtroende för hälsocentraler och patienternas positiva intryck. Och när det handlar om sjukhusen är länet alltså bäst i landet.

När det gäller tillgänglighet och väntetider ser det hyfsat ut i länet. Man är inte bäst, men tillhör inte de sämsta.

Vårdrelaterade sjukdomar ger lite olika resultat. Det handlar alltså om sådant som patienten ådrar sig på sjukhuset. Sjukhusen tillhör de sämre när det gäller vårdrelaterade infektioner. Men man är mycket bra och i vissa fall bäst, på att undvika trycksår.

Regiondirektör Ingeborg Eriksson menar att rapporten är viktig för regionens arbete.
Foto: Eric Arenius
Regiondirektör Ingeborg Eriksson menar att rapporten är viktig för regionens arbete.

Regiondirektören Ingeborg Eriksson, presenterade på onsdagen rapporten tillsammans med hälso- och sjukvårdsrådgivaren Karl Landergren och Therese Silvander Ahlrik, basenhetschef på Högsby hälsocentral.

– Det här är en viktig rapport, menade Ingeborg Eriksson. Vår målsättning är Sveriges bästa vård och vi pendlar idag mellan att vara etta eller två inom flera olika områden.

När det gäller patienternas förtroende för vården är bara Jönköping bättre och Kalmar län är tvåa på tillgänglighet.

Men det finns också viktiga områden där länet är riktigt uselt.

Allra sämst är det när dödligheten efter stroke undersöks. Kalmar har år efter år varit sämst i landet och haft högst dödlighet. Så också 2018.

Riktigt vad det beror på har man ännu inte lyckats förklara.

Karl Landergren säger att det pågår bett kontinuerligt arbete för att förbättra strokevården.
Foto: Eric Arenius
Karl Landergren säger att det pågår bett kontinuerligt arbete för att förbättra strokevården.

– Det behöver inte enbart vara relaterat till sjukvården, säger Karl Landergren. Livsstilsfrågor och hälsa är också en viktig fråga.

– Men vi är medvetna om att våra siffror inte är bra och det pågår ett arbete för att förbättra dem, vilket också sker.

De tre sjukhusen i Kalmar län har det näst högsta antalet slutenvårdsplatser per invånare i hela landet, även om siffrorna ålderskorrigeras.

De många sjukhusplatserna innebär samtidigt att överbeläggningarna är få i länet.

I dessa tuffa budgettider kan det tänkas att någon politiker undrar hur många platser och därmed miljoner som kan sparas om länet kommer ner till Sverigemedel vad gäller sjukhusplatser.

Det kan sjukvårdens tjänstemän emellertid inte svara på.

Ett fokusområde i rapporten är det som kallas nära vård. Det innebär att vården inte alltid måste ske på sjukhus eller hälsocentraler och att den ska ges av personal på rätt nivå i vårdkedjan.

Länet har varit duktiga på att se till att vårdklara patienter inte ligger kvar på sjukhusen. En av de kommuner som lyckats allra bäst är Högsby.

Therese Silvander Ahlrik är basenhetschef på Högsby hälsocentral.
Foto: Lena Gunnarsson
Therese Silvander Ahlrik är basenhetschef på Högsby hälsocentral.

Therese Silvander Ahlrik är basenhetschef vid Högsby hälsocentral.

– Det är samverkan som är den viktigaste nyckeln. Vi har goda samverkansformer och bra arbetsmodeller genom exempelvis Oskarshamnssamarbetet, men även genom rutinarbete och förbättrad förståelse av varandras uppdrag.

Fakta

Så ligger Kalmar län till

Placering bland 21 regioner i landet

Vårdtillfällen per 100 000 invånare: 2

Återkommande slutenvård i livets slutskede: 17

Överbeläggning: 1 (delad med 2 andra)

Patienternas förtroende för sjukhus: 1

Patienternas förtroende för hälsocentral: 2

Tillgänglighet på telefon: 3

Trycksår på sjukhus: 1

Hygienrutiner: 9

Sjukvårdsrelaterad dödlighet: 18

Död eller ADL-beroende efter stroke: 21

Återfall efter fraktur: 20

Självmord: 2

Eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen: 2

Soliditet: 6

Självfinansiering av investeringar: 18

 

Visa mer...