Strandskydd – eller inte?

Kalmar Artikeln publicerades

Vid en storm 2016 gick vattnet upp till gäststugan på tomten. Därför gjorde fastighetsägaren en strandskoning. Nu utreds om det strider mot bestämmelserna om strandskydd.

Den aktuella fastigheten går hela vägen fram till vattnet. Huset och gäststugan byggdes 1993, men gäststugan står utanför detaljplanerat område och inom strandskyddsområde.

Fram till 1999 var fastigheter under 3000 kvadratmeter undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Kommunens bedömning är att gäststugan uppförts med stöd av undantaget, och är lagligen uppförd.

Den nuvarande ägaren köpte fastigheten 2013. Han fick tillstånd av länsstyrelsen att anlägga en brygga, men nej på ansökan om en strandskoning vid vattenbrynet. Då lät han istället uppföra en mur en bit upp från stranden.

I somras gjordes syn på fastigheten, och ärendet ligger hos länsstyrelsen.

Fastighetsägaren framhåller att området är otillgängligt. Det finns ingen naturlig väg att ta sig till fastigheten, och den har tagits i anspråk på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Han har lagt ner mycket pengar på att bygga strandskoningen och vill veta vad som krävs för att den ska godkännas, och framhåller att han tidigare fått besked från kommunen att det varken krävs bygglov eller marklov.