Strategi för att utveckla vården

Kalmar län ,

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen har antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.

Sydöstra sjukvårdsregionen antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Sydöstra sjukvårdsregionen antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.

Målet är att både öka nyttan för patienterna och bidra till sjukvårdsregionens utveckling.

I dag sker en del av den medicinska forskningen i samverkan med företag inom den så kallade Life science-sektorn, alltså företag som utvecklar läkemedel, tekniska hjälpmedel eller andra produkter för att förbättra hälsan eller underlätta vardagen.

I Östergötland finns en lång tradition av forskning och utveckling inom medicinsk teknik.

Region Jönköping är nationellt och även internationellt ledande när det gäller att driva systematiskt förbättrings- och förändringsarbete.

Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet gör stora satsningar inom e-hälsoområdet, exempelvis hälsoekonomi via register- och läkemedelsstudier, utveckling av digitala vårdmöten och modern digital teknik för äldre.