Strid om pensionerna på S-distriktskongressen

Kalmar Artikeln publicerades
Laila Naraghi (S) föreslog att de fattigaste pensionärerna skulle få den så kallade arvsvinsten i pensionssystemet. Totalt handlar det om 16 miljarder. Distriktsstyrelsen säger emellertid nej.
Foto: Roger Carlsson
Laila Naraghi (S) föreslog att de fattigaste pensionärerna skulle få den så kallade arvsvinsten i pensionssystemet. Totalt handlar det om 16 miljarder. Distriktsstyrelsen säger emellertid nej.

Det laddas för strid bland länets Socialdemokrater om förslaget att använda den så kallade arvsvinsten för att stärka pensionen för dem som får allra minst.

Distriktsledningen har valt att inte säga ja till en motion från riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) om omfördelning av de cirka 16 miljarder som finns i systemet efter personer som avlidit innan de fått ut pension.

Förslaget har tidigare framförts av bland andra PRO. Nu ställer sig Oskarshamns Arbetarekommun bakom motionen, och har antagit den som sin egen.

Flera ledande Socialdemokrater i länet har också uttalat sig positivt i sociala medier. Bland dem finns Michael Ländin, omsorgsnämndens ordförande i Kalmar, Björn Petersson, ordförande för Socialdemokraterna i Torsås och riksdagskandidat, Micke Lång ordförande för partiet i Hultsfred, samt Nybro Arbetarekommun.

Idag tillfaller de pengar som finns i det allmänna pensionssystemet och som efterlämnas när någon dör, de pensionssparare som finns inom samma årskull. Förslaget innebär att de pengarna istället fördelas bland dem som har allra lägst pension.

Socialdemokraterna i Oskarshamn ställde sig bakom förslaget med förhoppningen att det skulle skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress.

Distriktsstyrelsen väljer emellertid att inte ställa sig bakom motionen.

Den föreslagna omfördelningen skulle innebära att de som idag får del av arvsvinsten kan få sänkta pensioner, betonar distriktsstyrelsen i sitt svar.

”Det är viktigt att vi har system som det finns ett stort förtroende för och om man gör förändringar som drabbar många negativt finns en stor risk att förtroendet minskar”, säger man i svaret.

Man delar uppfattningen att de med lägst pension behöver få en förbättring. Men det är bättre att insättningarna i systemet ökar för att åstadkomma förbättringen.

”Inta att låta andra i systemet finansiera detta”, säger man i svaret.

– Det är trist att vår distriktsstyrelse inte vill bifalla ett förslag som i grunden kommer från de stora pensionärsorganisationerna, säger Laila Naraghi (S). Däremot är det väldigt roligt att se det positiva mottagande motionen fått av andra delar av rörelsen.

– Det gör att det också kan finnas förutsättningar för att positivt mottagande av förslaget på distriktskongressen. Det är ju den som fattar det slutgiltiga avgörandet.

En annan motion som berör pensionärer får ett mer positivt mottagande. Även den kommer från Oskarshamn och har sin grund i PRO. Det är förslaget att det redan på deklarationsblanketten ska beräknas om det finns rätt att få ut bostadstillägg. Det skulle göra att många av dem som idag missar sin rätt att få detta extra tillskott skulle kunna få utbetalningen med automatik.

Socialdemokraternas distriktskongress hålls den 26 maj i Kalmar. Förutom behandling av en rad motioner ska kongressen välja ny distriktsstyrelse. Där föreslås Anders Henriksson få förnyat förtroende som ordförande. På samtliga 13 platser i styrelsen föreslår valberedningen omval.