Stupad soldat i källaren?

Kalmar Artikeln publicerades

En man, drygt 25 år gammal. 168 centimeter lång. Han har tappat en tand, och har ett kariesangrepp i en annan. Osteologen Caroline Arcini kan redan säga mycket om skelettet som påträffats i källaren till Appeltoffska huset.

Bäckenbenet visar att det är en man som begravts, visar osteologen eller benexperten Caroline Arcini. Bredvid henne står arkeologen Hanna Menander.
Foto: Karin Asmundsson
Bäckenbenet visar att det är en man som begravts, visar osteologen eller benexperten Caroline Arcini. Bredvid henne står arkeologen Hanna Menander.

Hon visar på käkarna, där tänderna är kvar, och på bäckenet, och på resterna av ylletyg och läderskor. Kanske är det en dansk soldat som stupade under den blodiga sommaren 1611, då danskarna belägrade Kalmar under tre månader. Han låg i marken långt innan huset byggdes, och han hittades i samband med markarbeten i källaren.

– Han ligger i fel väderstreck. Kristna lades i ost-västlig riktning, han ligger i nord-sydlig riktning, det tyder på att han är hastigt begravd, säger Caroline Arcini.

Han är begravd ganska ytligt, och utan kista. Han har legat i lerhaltig jord, vilket bevarat skelettet. Huvudet är böjt uppåt, vilket tyder på att han han måste ha legat emot något.

–Danskarna hade två skansar på Kvarnholmen, den ena troligen under dagens domkyrka och den andra vid Larmtorget. Sommaren 1611 stod flera strider mellan svenskar och danskar på Kvarnholmen. Vid en strid omtalas att 180 svenska soldater fick sätta livet till, säger arkeologen Magnus Stibéus.

Han upptäcktes häromveckan i samband med markarbeten i källaren. Nu ska han försiktigt grävs upp och fraktas iväg för vidare analyser. Då kan Caroline Arcini kanske också ta reda på hur han dog.

Efter 400 år finns fortfarande lite hår kvar. Mannen antas ha blivit begravd under Kalmarkriget 1611.
Efter 400 år finns fortfarande lite hår kvar. Mannen antas ha blivit begravd under Kalmarkriget 1611.

Nu ska skelettet analyseras ytterligare. Skelettet ska fotograferas så att det går att skapa en 3D-modell. En osteologisk analys kan avslöja kön, ålder, skador och vissa eventuella sjukdomar. Tänder ska skickas för C-14-datering. Det ska också göras en strontiumanalys, som kan ge svar på var den döde växte upp. Det kan vara en svensk, eller en dansk, eller en legosoldat. Hösten 2016 upptäcktes vatten i källaren. I samband med markarbetena gjordes skelettfyndet.

Det har gjorts flera skelettfynd på Kvarnholmen.

– När man byggde om domkyrkan 1911 hittade man en massgrav med 65 individer, och 1932 påträffades skelett av sju individer vid Larmtorget, säger Magnus Stibéus.

Dessutom har tre fynd av enskilda individer gjorts. I Gamla staden har fler skelett hittats, som antas ha tillkommit i samband med Kalmarkriget 1611. I Kalmar slott har man hittat gravar med 15 individer, både barn och vuxna, plus tre som påträffats i vallen. De döda i Kalmar slott var kalmarbor, kvinnor och barn, som sökt skydd där.

Massgraven i domkyrka antas komma från Kalmarkriget 1611, och de döda begravdes innan bygget av domkyrkan påbörjades. De som hittades vid Larmtorget kan vara döda från något krig, eller avlidna krigsfångar. De enstaka skelettfynden är inte daterade.

Magnus Stibéus har under flera år arbetat med projektet Slagfält Kalmar, om Kalmarkriget. Inom kort blir det klart om det blir nya utgrävningar i sommar.

Fakta

Appeltoffska huset

Appeltoffska huset ligger vid Stortorget

Stadsplanen för Kvarnholmen godkändes 651 av drottning Kristina

Det finns inga säkra uppgifter om när huset ursprungligen uppfördes

1671 omtalades tomten som Haijocks gård, och 1681 nämns ett hörnhus vid torget.

De ursprungliga huset var ett tvåvånings timrat bostadshus med vind och källare.

Visa mer...