Svårt att utreda om boende för hemlösa

Kalmar Artikeln publicerades
Socialnämnden försöker få till akutboenden för hemlösa tillsammans med frivilligorganisationer. Men byråkratin sätter käppar i hjulet.
Foto: JENS L´ESTRADE / TT
Socialnämnden försöker få till akutboenden för hemlösa tillsammans med frivilligorganisationer. Men byråkratin sätter käppar i hjulet.

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsammans med frivilligorganisationer ordna platser i härbärge/stödboende till hemlösa. Men det byråkratiska reglementet sätter käppar i hjulet.

Uppdraget från kommunfullmäktige löd att socialnämnden tillsammans med frivilligorganisationer skulle utreda möjligheterna att ordna härbärge/stödboende åt kommunens hemlösa.

Kalmar Stadsmission skriver, i ett förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Svenska kyrkan i Kalmar och kommunen, att det i flera år funnits ett behov av ett akutboende för människor i akut hemlöshet. De uppskattar att antalet hemlösa i Kalmar i dag växlar mellan 25-50 personer. Många av dem uppges vara EU-medborgare som vanligtvis bor i sina bilar runtom i Kalmar.

Kalmar Stadsmission anser att ett IOP-avtal skulle kunna vara en lösning för att erbjuda människor i akut hemlöshet och EU-medborgare i utsatthet. Målet med avtalet är att upprätta ett akutboende för ge dessa människor möjlighet till bland annat toalett, dusch, mat, tak över huvudet och stöd i den utsatta situationen.

Stödet ska kunna ges i den kalla perioden mellan oktober och mars. Akutboendet avses kunna ta emot 20 personer per dygn. Enligt Kalmar Stadsmission skulle en sådan verksamhet kosta 585 000 kronor årligen.

Kruxet i frågan är att socialtjänsten inte har något långtgående ansvar för EU-medborgare utan uppehållstillstånd, utan enbart för kommuninvånare och personer som tillfälligt vistas i kommunen. Socialnämndens ansvar för EU-medborgare sträcker sig till att ge enstaka akuta bistånd efter bedömning gjorts. Vilket görs väldigt sällan. 2017 var den uppskattade totalkostnaden för 2-3 EU-medborgare bara 2 000 kronor.

Därmed är socialnämndens beräkning för antalet hemlösa de har ett lagstadgat ansvar för enbart 87 750 kronor av de 585 000 kronorna Kalmar Stadsmission beräknar behövas för att hjälpa alla hemlösa.

I samtal mellan socialnämnden och Kalmar Stadsmission under våren 2018 meddelade Kalmar Stadsmission att intresse inte fanns för ett IOP-avtal utifrån den begränsade finansiering som socialtjänsten har möjlighet att bidra med.

För att socialtjänsten ska kunna ta ett ansvar utöver de grupper som för närvarande regleras av reglementet krävs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.