Fördelarna med att flytta centralstationen

Kalmar Artikeln publicerades
Det finns tre bomkorsningar mellan Brageplan och centralstationen.
Foto: Eric Arenius
Det finns tre bomkorsningar mellan Brageplan och centralstationen.

Dyrt och krångligt, visst, men utredaren ser fördelar med en flytt av centralstationen till gamla Norden. Kalmars framtid hänger på att man löser transporterna, menar teknikkonsulten Sweco.

– Det är en dyr investering, men det är sådana överväganden en växande stad måste göra. Ni måste våga prioritera kollektivtrafiken och cykelvägarna. Då finns det förutsättningar att utvecklas, förklarade Henrik Andersson på Sweco vid senaste mötet för Kalmars kommunfullmäktige.

Han var inbjuden för att prata om framtidens hållbara transporter.

Utredningen om ett nytt läge för järnvägsstationen, vid Nordenområdet, rullar på. Ett beslut fattades i juni om att området ska undersökas. Det handlar då om att flytta centralen från Kvarnholmen längre ut.

Sedan dess har Incita avtalat om att sälja området till Malmöbaserade SIG Invest, som förklarat att de vill bygga bostäder här, helst ordentligt höga hus.

SIG Invest pratade i sitt pressmeddelande vid köpeavtalet om att det kan bli en helt ny stadsdel här, med höga punkthus, som Kalmar fått en förkärlek för.

Henrik Andersson pratade om järnvägens framtid.
Foto: Eric Arenius
Henrik Andersson pratade om järnvägens framtid.

Vad gäller Kalmars utveckling: En av de större utmaningarna för att växa är barriärerna, menar Andersson. Då pratar han om järnvägen och om E22.

– Med en flytt av Kalmar centralstation tappar ni i tillgänglighet till Kvarnholmen, men tar bort barriärer. Då öppnar ni upp för utveckling av Kvarnholmen.

Swecos bedömning är att resandet i Sverige kommer att fortsätta öka. Även om många umgås via internet så försvinner inte behovet av fysiska möten.

Ju fler som träffas online, desto fler kommer att vilja resa till sina nya kompisar, som ofta bor längre bort.

– Digitaliseringen kommer att ersätta några resor, men de kommer att bidra till fler. Vi vill se varandra, menade Andersson.

Råden till Kalmar, är förutom att satsa på cykling, att planera för tillväxt och jobba med en ökad attraktivitet.

Och då är Nordenområdet intressant, eftersom det är hyfsat centralt.

Vad gäller placeringen vid Norden så pågår en utredning, men bedömningen från flera insatta är att det är något våra barn kanske kommer att få se.

Mattias Adolfson (S) har förklarat att kommunen gärna ser att spåren finns kvar inne på Kvarnholmen, även om en centralstation flyttas. Inte minst med tanke på nya universitetets placering.

Christina Fosnes (M) är intresserad av att veta mer om en centralstation vid flygplatsen.

Kalmar är för litet för att ha en centralstation vid flyget, menade Andersson. En knutpunkt, ja, men inte en central.

– Det kan ni fundera på när ni är lika stora som Göteborg, menade Henrik Andersson.

Hos kommunens handläggare är entusiasmen stor.

– Jag är avundsjuk på er för att ni får vara med om att fatta ett sådant beslut, förklarade Per Ålind från Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor för politikerna.