Synskadade får kryssa fram mellan reklamskyltarna

Kalmar Artikeln publicerades
Under en promenad på Kaggensgatan i Kalmar passerar man 45 gatupratare.
Foto: Lotta Zaar
Under en promenad på Kaggensgatan i Kalmar passerar man 45 gatupratare.

Kalmars stora promenadstråk är krävande för personer med nedsatt syn. Kommunen får regelbundet ta emot klagomål på framkomligheten och det händer även olyckor. Nyligen föll en äldre man över en av de utställda reklamskyltarna.

Det är ett läsartips som berättar om olyckan som skedde i tisdags vid korsningen mellan Kaggensgatan och Norra Långgatan. En äldre man föll över en trottoarpratare och slog i näsan.

”Dessa informationsstolpar är rent livsfarliga, som alla affärsidkare sätter ut på trottoarerna”, tycker Östra Smålands läsare.

Den äldre mannen som föll omkull fick hjälp av ett yngre par.

När gatupratarna ställs bredvid varandra så här tar de extra mycket plats från gångstråket.
När gatupratarna ställs bredvid varandra så här tar de extra mycket plats från gångstråket.

I Kalmars skyltprogram från 1997 utlovas hårdare tag mot gatu- eller trottoarpratarna på Kvarnholmen.

”I Kalmar används trottoarpratarna flitigt. ibland står de i grupper vid de större promenadstråken, som hänvisningsskyltar, och hindrar framkomligheten på gatan. Denna typ av skyltning kommer ej att accepteras i fortsättningen.”

Skyltprogrammet kräver att skyltarna används ”sparsamt och hänsynsfullt” för att inte orsaka framkomlighetsproblem, främst för synskadade personer.

Men verkligheten är en annan. Det vittnar Åke Ring om, som är ordförande för Funktionsrätt Kalmar län.

Åke Ring är ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Kalmar län där Synskadades riksförbund i länet ingår.
Foto: Eric Arenius
Åke Ring är ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Kalmar län där Synskadades riksförbund i länet ingår.

– Det här är ett bekymmer, framförallt för människor som är synskadade. Man är ofta äldre och det är inte helt enkelt att komma runt dem. Rullstolar kan ofta ta sig förbi, men det är risk att synskadade går på trottoarpratarna.

Åke Ring upplever att gatupratarna är ett återkommande tema.

– Det finns regler, men de följs inte riktigt. Vi får klagomål och vidtar åtgärder så att handlare rättar till det. Men snart är det tillbaka till det gamla igen.

Samma sak vittnar klagomål om. Ett par skriver i dagarna till kommunen om situationen på Kvarnholmen.

”Hela Kvarnholmen, smågator som Ölandsgatan där vi har vårt center för funktionshindrade. Här kommer man inte fram utan får gå ut på gatan. Vi har ringt gatukontoret men inget händer, skyltarna finns nästa dag igen utan åtgärd.”

Paret föreslår att det sätts upp tydliga lappar på dem gatupratare som man har tillstånd för.

”Finns ej detta så skall de få böter precis som fel bilparkering får.”

För att få placera ut en gatupratare måste man ha fått ett tillstånd från polisen. Skylten ska placeras mot den egna butiksfasaden på ett ”städat sätt”. Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på och skylten får inte ha några utstickande delar.

Kommunens skyltprogram kräver vidare att trottoarpratarna är lika välgjorda som butikens övriga skyltar. ”Det är en fördel om de utformas på ett sätt som knyter an till butikens stil och färger.”