Tågen till Kalmar bland de minst punktliga i landet

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Lars Johansson

Åttonde sämst i landet, där ligger Kalmar C när slutstationer rankas sett till punktlighet. Hoppet ner till de sämsta är i och för stort – men det är också glappet till rikssnittet, och de bästa stationerna.

Till Kalmar C var nästan var femte tåg försenat under juni och juli. Siffran, 81,7 procent, anger andel tåg som anlänt inom fem minuter efter beräknad ankomst, och kommer från en sammanställning av statistik från Trafikverket som Nyhetsbyrån Siren har gjort.

Förändringen jämfört med förra året är försumbar, men 2017 och 2016 var andel tåg som var i tid cirka 5 procentenheter högre, 86,9.

Foto: Nyhetsbyrån Siren

Där skiljer sig Kalmar mot de två stationerna med sämst punktlighet. Visserligen var ungefär vart tredje tåg med slutstation Vassijaure eller Karlstad försenat i somras, men på båda stationerna förbättrades punktligheten jämfört med förra sommaren.

Faktum är att i en majoritet av orterna som finns med i statistiken var punktligheten bättre sommaren 2019 än sommaren 2018 – till skillnad från Kalmar.

– Generellt var juni och juli betydligt bättre än förra året. Vi har planerat på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare år, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, till Nyhetsbyrån Siren.

– Väderleken har definitivt spelat en roll. Det finns alltid en möjlighet att något händer med spåren när det är väldigt hett länge eller kraftiga omslag. Det såg vi ju mycket av förra sommaren, fortsätter han.

Foto: Nyhetsbyrån Siren

Bäst var punktligheten på Arlanda Norra. Dit kom 98 procent av tågen i tid i somras. Rikssnittet låg på knappt 91 procent, vilket kan jämföras med förra sommarens 86 procent.

För Kalmar C innebär det att glappet upp till rikssnittet är drygt 9 procentenheter, jämfört med knappt 5 under förra sommaren. Till botten är det cirka 15 procentenheter, ungefär lika stort är avståndet till toppen.

 

Fakta

Punktlighet enligt STM(5)

🚉För att mäta tågens punktlighet används det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM(5). Det innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till slutstationen räknas som försenat.

🚉Även tåg som har blivit inställda samma dag eller dagen innan avgång räknas som försenat.

🚉Statistiken gäller samtliga persontåg under för juni och juli 2016-2019.

 

Läs mer om punktlighet i tågtrafiken: