Tecknar avtal för utsmyckningen av nya universitetet

Kalmar Artikeln publicerades
Pia Sandström på Kalmar konstmuseum i mars 2016 på sin utställning "Blick Dikt Strata - mellan två ögonblinkningar".
Pia Sandström på Kalmar konstmuseum i mars 2016 på sin utställning "Blick Dikt Strata - mellan två ögonblinkningar".

Statens konstråd har nu tecknat avtal med en av konstnärerna som ska bidra till den konstnärliga gestaltningen av Universitetskajen.

Det är Pia Sandström, verksam i Stockholm, som har ingått ett avtal värt 1 250 000 kronor för att "utföra konstnärlig gestaltning med utgångspunkt i ett av Statens konstråd godkänt förslag" på nya Linnéuniversitetet som är under uppförande vid Ölandshamnen.

I avtalet ingår att konstnären själv står för materialkostnad och övriga utgifter kopplade till arbetet.

Av avtalet, som undertecknades i början av december, framgår att det handlar om blästring, gravering och färgsättning av "Universitets Kajen West" samt gestaltning av "Det akvatiska torget".

Pia Sandström har sedan tidigare en stark koppling till både Kalmar och Öland.

Sommaren 2015 satte hon upp sitt ljudverk "Minnet Orden Marken - ur ljudets våg och lod" på tre platser; gamla kyrkogården i Kalmar samt i Beijershamn och Dröstorp på Öland.

Våren 2016 ställde hon ut på Kalmar konstmuseum med "Blick Dikt Strata - mellan två ögonblinkningar". Verket var en reflektion över det öländska landskapet och utgjordes bland annat av sex kubikmeter sand, textfragment och målade dukar.