Thore tar plats i kommunstyrelsen - igen

Kalmar Artikeln publicerades
Anna Thore är tillbaka i politikens innersta krets, och föreslås bli ordinarie i kommunstyrelsen.
Foto: Mattias Rubin
Anna Thore är tillbaka i politikens innersta krets, och föreslås bli ordinarie i kommunstyrelsen.

Anna Thore satt i kommunstyrelsen för Miljöpartiet. Nu kommer hon tillbaka, men den här gången för Socialdemokraterna. Inte oväntat blir hon också ordförande för den alldeles nya vatten- och miljönämnden.

– Det känns jättekul att vara tillbaka i politiken, och särskilt den nya vattennämnden, den är jätteviktig, säger Anna Thore som arbetar som expert på ett konsultföretag.

Det blir inget heltidsuppdrag som politiker utan hon ska vara tjänstledig på deltid.

Nu har Socialdemokraternas valberedning presenterat förslag till kommunstyrelse och ordförande för nämnderna.

Johan Persson blir fortsatt ordförande för kommunstyrelsen. Som ordinarie ledamöter föreslås omval av Dzenita Abaza, Mattias Adolfson, Marianne Dahlberg och Lasse Johansson. Elisabeth Gustavsson, som varit ordinarie ledamot, och ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, har valt att sluta. Som ny ordförande i Södermöre föreslås Magnus Uhr, företagare i Påryd. Men han får inte en ordinarie plats i kommunstyrelsen, utan blir ersättare.

Omsorgsnämnden är, efter barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, den nämnd som använder mest pengar, nära 700 miljoner. Barn-och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson och socialnämndens ordförande Roger Holmberg är båda ordinarie i kommunstyrelsen. Omsorgsnämndens Michael Ländin är ersättare, och föreslås vara det också kommande period.

Den nya vatten- och miljönämnden får ingen egen förvaltning, utan ligger under kommunledningskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden ska ha fortsatt ansvar för myndighetsfrågor enligt miljöbalken.

Jenny Melander, 21, föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Lasse Johansson föreslås ta över det politiska ansvaret för Destination Kalmar efter kommunalrådet Johan Persson.

De flesta nämndsordförande är halvtidsarvoderade. Ersättningarna är baserade på arvodet som riksdagsledamöterna får, vilket för 2018 är 784 800 kronor. Kommunalråd 1, Johan Persson, får 95 procent av riksdagsledamotsarvodet, och oppositionsråd 1, Christina Fosnes, 90 procent.

Ordförandena i barn- och ungdomsnämnden - som vid årsskiftet byter namn till utbildningsnämnden - , kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden samt Södermöre kommundelsnämnd får ersättning på 50 procent, eller 333 540 kronor. Ersättningen till ordförande för vatten- och miljönämnden blir 30 procent. Socialnämndens ordförande får 60 procent.

I mars beslutade kommunfullmäktige om kommunens nya organisation. Förutom den nya nämnden inrättas ett nytt utskott, för integration och arbetsmarknad, under kommunstyrelsen, som också tar över ansvaret för IT-verksamheten från servicenämnden.

Vid måndagens kommunfullmäktige väljs valberedning som ska ta fram förslag till kommande fullmäktige.