Tidningen för 80 år sedan: Världen satt i brand – Tyskland angrep Polen

Tidningshistoria Artikeln publicerades
Förstasidan av Östra Småland den 2 september 1939, dagen efter att Adolf Hitler utfärdat ordern om att anfalla Polen.
Foto: Östra Småland
Förstasidan av Östra Småland den 2 september 1939, dagen efter att Adolf Hitler utfärdat ordern om att anfalla Polen.

Den 1 september 1939 gick Tyskland in i Polen. Adolf Hitlers svepskäl: ”Den polska staten har vägrat att gå med på den av mig eftersträvade fredliga regleringen av grannskapsförhållandena”.

”Världsbranden är tänd!” – så lyder topprubriken på Östra Smålands första sida den 2 september 1939. Dagen efter det som räknas som starten för det andra världskriget.

Foto: Östra Småland

Den storvulna propagandan från nazitysklands ledare citerades: ”Tyskarna i Polen förföljas med blodig terror, fördrivas från hus och hem. En rad för en stormakt outhärdliga gränskränkningar bevisar, att polackerna icke längre äro villiga att respektera den tyska riksgränsen.”

”För att göra slut på dessa vanvettiga förhållanden återstår mig intet annat medel än att från och med nu sätta våld mot våld.”

 

Foto: Östra Småland

Efter Versaillestraktaten undertecknats hade staden Danzig (Gdańsk) fått status som en fri stad, skild från både Tyskland och Polen. Det var det slut med den 1 september. Den lokala nazistledaren Albert Forster lät proklamera att staden ”återvänt till det stora tyska riket”, och hakkorsfanan hissades i staden.

Svaret från Adolf Hitler redovisades även det i tidningen: ”Stortyskland hälsar er ur överfyllt hjärta. Lagen om återföreningen kommer genast att sättas i kraft.”

Foto: Östra Småland

Den svenska försvarsmakten var knappast oförberedd på krigsutbrottet, i tre stora kungörelser förklarade att ”beväring inkallas” till hären, marinen och flygvapnet.

Första dagen för förstärkt försvarsberedskap angavs till söndagen den 3 september.

Allmänheten uppmanades också, i ett särskilt meddelande från luftskyddschefen att: ”förbereda avskärmningen av all innerbelysning, varvid mörkläggningsmaterial av hållbar kvalitet bör anskaffas.”

Foto: Östra Småland

På redaktionell plats konstateras att ”Det fruktansvärda har åter inträffat. Kriget, det ohyggliga massmördandet, har ånyo börjat i Europa.”

”Utan föregående krigsförklaring har Tyskland kastat sig över Polen och på ett brutalt sätt börjat bombadera de polska städerna. Blod har flutit. Kvinnor och barn ha dödats. En ny världsbrand har tänts i Europa med allt vad detta innebär av förtvivlan, jämmer och nöd i både fysisk och psykisk mening för tusenden och åter tusenden.”

Även ett radiotal från statsminister Hansson refererades, där det uppmanades att ”Varen svensk!”, visa lojalitet och samhällssolidaritet.

 

Söndagstidningen den 3 september kunde berätta att England och Frankrike avvaktade, men var beredda på krig.
Foto: Östra Småland
Söndagstidningen den 3 september kunde berätta att England och Frankrike avvaktade, men var beredda på krig.

Dagen efter, den 3 september, fick läsarna veta att makthavarna i London och Paris ännu inte beslutat gå in i kriget, trots att både England och Frankrike sade sig vara beredda.

”Folket frågade, icke utan orsak: Vad väntar England och Frankrike på? Ämnar man lämna Polen åt sitt öde?”, stod det att läsa mellan artiklarna om de båda staternas obeslutsamhet.

Från Polen rapporterades att kriget pågick på alla fronter. Warszawa hade enligt den nationella nyhetsbyrån PAT bombats nio gånger, totalt ska 94 flygangrepp skett mot polska städer.

Sanningen är krigets första offer, så alla uppgifter bör tas med en nypa salt när det meddelas att fler flygplan är tidigare uppgetts hade skjutits ner, och att 100 tyska pansarvagnar hade förstörts.

Foto: Östra Småland

Inkallelseordrarna publicerades återigen, men även en notis med ett förtydligande: ”Ingen mobilisering endast en förstärkt försvarsberedskap”.

Dessutom konstaterades att undervisningen vid folkskolorna skulle fortgå som vanligt – ”pensionerade lärare ersätta de till militärtjänst uttagna”.

 

Prenumerant? Läs söndagstidningen – både nytt och gammalt!

 

Fler historiska tillbakablickar: