Tidslinje: Makassar Highways grundstötning

Kalmar län ,
Makassar Highway var på väg till Södertälje med 1 223 nya bilar ombord. Efter grundstötningen bogserades fartyget till Oskarshamn där bilarna lastades om till ett annat fartyg.
Foto: Kustbevakningen
Makassar Highway var på väg till Södertälje med 1 223 nya bilar ombord. Efter grundstötningen bogserades fartyget till Oskarshamn där bilarna lastades om till ett annat fartyg.

Lastfartyget Makassar Highway gick på grund i juli i fjol utanför Loftahammar. Här kan du följa vad som sedan hände innan fartyget kunde bogseras in till Oskarshamn.

Måndag 23 juli 2018

Makassar Highway går på grund i Tjust skärgård. Kustbevakningen får larmet halv åtta på morgonen. Det konstateras att en mindre mängd hydraulolja släppts ut. Polis förhör besättningen och fartygets överstyrman. Den senare misstänks för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Länsar sätts upp runtomkring för att hindra spridning av mer olja.

Tisdag 24 juli

Kustbevakningens dykare undersöker skrovet med en undervattensfarkost. Fartyget visar sig ha kraftiga skador och två oljetankar har tagit in vatten. En inspektör från Transportstyrelsen och en representant från rederiet K-Lines försäkringsbolag kommer ombord.

Onsdag 25 juli

Kustbevakningen kräver att de nedre tankarna måste tömmas på olja innan fartyget får dras loss.

Torsdag 26 juli

Försäkringsbolaget har valt ut en bärgningsplan som ska godkännas av Transportstyrelsen. En tankbåt anländer på kvällen för att tömma fartygets tankar, vilket bedöms ta två till tre dygn.

Fredag 27 juli

Vindarna ökar vid haveriplatsen under kvällen. Vid midnatt vrider sig Makassar Highway 20 grader och snart läcker en okänd mängd olja ut som stoppas av Kustbevakningens länsor. Nu gör man bedömningen att tömma fartyget på olja så fort som möjligt.

Lördag 28 juli

Tömningen tar längre tid än beräknat på grund av brister i utrustningen på bärgningsbolagets chartrade fartyg. Under natten mot söndag inleds tömningen av olja från en av haveristens tankar.

Söndag 29 juli

Fartyget lättar och kasar av grundet, vilket går emot Transportstyrelsens och bärningsbolagets bedömning att fartyget stod tillräckligt hårt på grundet. Hon nödankras av besättningen, länsorna kring fartyget brister och olja börjar driva mot land. Kustbevakningens fartyg bekämpar utsläppet och det läggs ut fler länsor vid land. Under söndagen tar man upp cirka 7 000 liter olja till sjöss.

Måndag 30 juli

Arbetet med att begränsa oljan som läckt ut fortsätter. Söder om fyren Olsklabb spärrar Kustbevakningen av med länsor och uppmanar allmänheten att hålla sig borta.

Tisdag 31 juli

Allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar upptäcks. Rederiet begär att fartyget omgående ska bogseras till Oskarshamn. En färdplan tas fram och godkänns av Kustbevakningen. På kvällen lättar fartyget ankar, följt av flera enheter som ska ta upp eventuell olja.

Onsdag 1 augusti

Cirka 100 liter olja släppts ut i samband med att bogseraren ökar hastigheten utanför Oskarshamn. Risken att oljan ska nå land bedöms som låg.