Trafikverket ska lyfta Ölandsbron

Länsväg 137 Artikeln publicerades
Fredrik Hasselström är projektledare vid Trafikverket och ansvarig för bland annat Ölandsbron. Fram till december 2019 ska omfattande renoveringar genomföras på bron.
Foto:Tomas Löwemo
Fredrik Hasselström är projektledare vid Trafikverket och ansvarig för bland annat Ölandsbron. Fram till december 2019 ska omfattande renoveringar genomföras på bron.

I slutet av april inleds en ny omgång av underhållsarbete på Ölandsbron. Denna gång ska hela bron lyftas för att byta lagren på pelarna. Trafikstörningar är att vänta och under nästa år kommer bropendlarnas tålamod testas ordentligt.

Den nya omgången av underhållsarbete på bron kostar drygt 124 miljoner kronor och kommer att pågår fram till december 2019.

– Underhållsarbetena på bron sker med syfte att säkerställa livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Trafikverkets projektledare Fredrik Hasselström.

Arbetet omfattar många olika delmoment men det mest spektakulära är att Svevia, som utför arbetet åt Trafikverket, ska lyfta hela bron.

– Vi ska byta lagren, totalt 210 stycken som är utslitna. Vi har bytt några enskilda lager förut och för att komma åt dem så lyfter man bron ett par millimeter och ta bort lagret, sätter dit ett nytt och gjuter ny betong.

Bron kommer att lyftas vid varje enskild pelare, men detta ska inte innebära något obehag för bropendlarna.

– Inte alls, lyftet kommer inte märkas överhvud taget.

Något som däremot kommer märkas riktigt ordentligt är när man ska byta tätskikt på högbron.

– Under asfalten på högbron finns en typ av kraftig takpapp som förhindrar salt och vatten från att sippra in i betongen, vilket kan orsaka korrosion. På högbron ska vi även reparera kantbalkarna, där räckena sitter.

Under 2017 kommer fokus ligga på lagerbytena och trafiken ska endast påverkas i begränsad utsträckning. Under pendlartiderna 06.00-09.00 och 15.00-18.00 kommer inga trafikstörande arbeten förekomma och även sommarveckorna 25-33 samt skördefestveckan skonas helt.

– Under de övriga tiderna kommer Svevia under vissa perioder stänga av körfält. Men det kommer alltid finnas ett körfält öppet i båda färdriktningarna.

Pendlarna skonas emellertid inte när det är dags att ta tag i högbron.

– Arbetet beräknas ta 30 veckor under nästa år och då kommer bara ett körfält vid högbron i varje färdriktning hållas öppet och hastigheten blir 70 kilometer i timmen.

– Men inte heller det arbetet kommer att ske under sommarveckorna eller under skördefesten.

Sedan bron stod klar 1972 har stora summor lagts på att ständigt laga bron. Är det inte billigare att bygga en ny bro snart?

– Vi gör beräkningar inför varje reparationsomgång och lägger in kostnaderna för olika typer av renoveringar och underhåll samt kostnaderna för köbildningen. Detta ställer vi mot att kostnaden för en ny bro.

– Det är ungefär som att planera inför en renovering av ett staket. Ska man måla om så fort färgen börjar flagna eller ska man vänta tills några plankor är riktigt dåliga och byta ut dem eller ska man bygga helt nytt?

– Det absolut mest samhällsekonomiska alternativet är att fortsätta underhålla Ölandsbron.