Tre gånger fler skarvar – nu finns 70 000 i länet

Kalmar län Artikeln publicerades
Det beräknas  att det finns 70 000 skarvar i Kalmar län. Den största kolonin innehåller  2700 bon.
Foto: Emma Lind Svensk Naturförvaltning AB
Det beräknas att det finns 70 000 skarvar i Kalmar län. Den största kolonin innehåller 2700 bon.

Antalet skarvar i Kalmar län har tredubblats sedan 2012. Idag beräknas det finnas 70 000 individer och ökningen sker mycket snabbt. Om några år kan det vara 100 000-tals, om inte fisken tar slut först.

På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har Svensk Naturförvaltning inventerat storskarv längs med fastlandskusten och Öland under sommaren 2018.

Det visar sig vara en mycket kraftigt ökning jämfört med den tidigare undersökningen, som gjordes 2012. Då beräknades antalet till 25 000 fåglar, nu är det 70 000, varav 57 231 vuxna individer.

– Vi hittade 30 olika häckningskolonier och 14 074 aktiva bon, säger Johan Truvé, på Svensk Naturförvaltning.

Den största koncentrationen finns i Kalmarsund, där också kolonierna är störst. På nordöstra Öland och i Gamlebyviken hittade naturvårdarna också många skarvkolonier.Det finns flera skäl till den stora ökningen, säger Johan Truvé.

– Det är gynnsamma förhållanden för fortplantning och tillväxt i de områden vi undersökt, det är grunden till att det föds fler skarvar.

Även centralt i Kalmar finns det en skarvkoloni.
Foto: Anton Hansson
Även centralt i Kalmar finns det en skarvkoloni.

En skarv lägger 4-5 ägg och kan bli uppåt 20-25 år gammal. Den enda egentliga fienden är havsörn, som kan plundra skarvbon på marken. Ökningen av antalet individer i skarvkolonierna kan med de förutsättningarna bli exponentiell.

– Om det inte görs något, eller händer något i skarvvärlden kan det vara 100 000-tals djur om några år. Men så kommer det sannolikt inte att bli. Naturliga förutsättningar sätter stopp för det, som tillgången på fisk och häckningsplatser.

En fullvuxen storskarv äter 350-500 gram fisk per dag. Det betyder att de 57 230 vuxna individerna i undersökningen äter 28 ton fisk om dagen. Eller 840 ton per månad.

– Även människans toleransnivå kommer sannolikt att bli mindre när antalet skarvar ökar, det kan också göra att antalet kommer att minska.

Landsbygdsdirektör Johan Wendell, på länsstyrelsen, säger att inventeringen kommer att diskuteras på Viltförvaltningsdelegationens nästa möte, den 30 november.

– Från länsstyrelsens sida har vi ganska små möjligheter att påverka populationens storlek. Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt i närheten av fiskeredskap, men det är också allt.

– Storskarven är en rödlistad art i EU och därmed fredad från allmän jakt. Om det anses att det nu finns så många djur att jakt kan tillåtas är det ett beslut som Naturvårdsverket fattar och då tittar man också på Europanivå.

Även om skarvstammen i Kalmar län skulle tåla en allmän jakt tar Naturvårdsverket ett nationellt perspektiv och ser på hur situationen ser ut i hela landet.

– Vi kan naturligtvis föra fram våra synpunkter till Naturvårdsverket. Det blir en diskussion som vi kommer att ta upp vid Viltförvaltningsdelegationens möte, säger Johan Wendell.

Här är de största skarvkolonierna i länet:

Foto: Johan Truvé Svensk Naturförvaltning AB

1. Norra Kalvholmen, Färjestaden

2700 bon hittades

Foto: Johan Truvé Svensk Naturförvaltning AB

2. Södra Kalvholmen, Färjestaden

2400 bon hittades

Foto: Johan Truvé Svensk Naturförvaltning AB

3. Ljungby Hästaskär, Vassmolösa

1535 bon hittades

Foto: Emma Lind Svensk Naturförvaltning AB

4. Södra Majör, Söderåkra

1400 bon hittades

Foto: Robert F. Bukaty

5. Nordmannen, Algustrum

750 bon hittades

Foto: Patric Söderström

6. Kuten, Persnäs

716 bon hittades

Foto: Patric Söderström

7. St Barnäsholmen, Borgholm

700 bon hittades

Foto: Sigi Tischler

8. Svansholmarna 1, Beijershamn

670 bon hittades

Skarv
Skarv

9. Horseholmen, Mönsterås

350 bon hittades

Foto: @Per-Ake Olsson

10. Jutegrunden 2, Oskarshamn

350 bon hittades