Tre länsbor omkom i bränder förra året

Kalmar län/Sverige Artikeln publicerades
Villabranden i Borgholm. 2019 har börjat mörkt vad det gäller dödsbränder.
Foto: Maria Alåsen
Villabranden i Borgholm. 2019 har börjat mörkt vad det gäller dödsbränder.

Trots sommarens skogsbränder har det aldrig omkommit så få i bränder som 2018, i alla fall inte sedan MSB började föra statistik över dödsbränder för 20 år sedan. Under 2018 omkom 75 personer i bränder i Sverige. Tre av dödsfallen stod Kalmar län för.

Efter den fatala diskoteksbranden i Göteborg 1998, då 63 unga människor dog, uppmärksammades behovet av bättre statistik kring dödsbränder. Sedan 1999 kartläggs därför varje sådan brand, var och hur den uppkommit och vilka som drabbas. Under dessa 20 år har dödssiffrorna för det mesta legat en bit över 100. I fjol stannade det dock vid 75 döda i 74 bränder, den lägsta siffran på två decennier.

På MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vill man ändå inte kalla det ett trendbrott.

– Det är lågt i jämförelse med andra år, men i och med att det är så stora slumpmässiga variationer mellan åren kan vi inte säga att det här är en trend, säger Colin Mcintyre, statistiker på MSB.

I Kalmar län omkom tre i bränder förra året. Och det är faktiskt en ökning jämfört med de tre föregående åren när det bara omkom en person. Om man ser över alla 20 åren så kan man dock kalla 2018 för ett normalår. Intressant är dock att det redan under 2019 har omkommit en person i en brand. Det handlar om villabranden i Borgholm där det hittades en död kropp i brandresterna.

År 2019 ser för övrigt ut att ha börjat sämre generellt i hela Sverige, med 15 omkomna i bränder bara under januari månad, enligt preliminära siffror. En klar majoritet av dödsbränderna brukar inträffa i bostäder, varav drygt hälften i flerbostadshus.