Trekantens PRO

Folk i förening Artikeln publicerades

Trekantens PRO har haft vårens sista månadsmöte.

Ordförande hälsade ca 75 medlemmar välkomna, varefter alla lät sig väl smaka av serverad lax med tillbehör. Därefter följde information från samorganisationen och KPR samt om kommande aktiviteter. Glada Boken underhöll i ABF:s regi. Ordförande önskade därefter en skön sommar och hälsade alla välkomna till nästa möte den 13 augusti.