Trenden fortsätter - hotell- och restauranglinjerna i riskzonen för borttagning

Kalmar Artikeln publicerades

Kockbristen kommer inte lösas med Kalmar kommuns gymnasieprogram, då de riskeras bli mindre. Nu pågår antagningsprocessen till Kalmarsunds gymnasieförbunds gymnasieskolor, vilket ger förbundet en inblick i vilka utbildningar som behövs utökas och vilka som är i riskzonen för att tas bort.

Under mars räknas alla sökande till Kalmarsunds gymnasieförbundsskolor och enligt den preliminära statistiken fyller inte antalet förstahandssökande till hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet alla platser.

– Vi vet att det är brist på kockar. Det passar trenden i riket. Hotell- och turismprogrammet är ett av våra minsta program, förklarar Joachim Håkansson, förbundschef på Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Den preliminära sökningsstatistiken kommer ge Kalmarsunds Gymnasieförbund chansen att utvärdera vilka utbildningar som behövs minskas och vilka som behövs utökas. Statistiken kommer redovisas för huvudmannen och sedan är det upp till förbundsstyrelsen att besluta vad de ska göra med utbildningarna.

Totalt finns det 24 lediga platser på hotell- och turismprogrammet, men det är enbart tretton förstahandssökande. På restaurang- och livsmedelsprogrammet finns det 42 platser, varav 37 förstahandssökande.

Trots nedgången för båda programmen ser Joachim Håkansson ljust på framtiden för Kalmar kommuns gymnasieprogram. Håkansson menar att ekonomiprogrammet ökar i antalet förstahandssökande varje år och estetprogrammet med inriktning teater har sett en stor ökning i antalet förstahandssökande det här året.

– Jag har förhoppningar om att organisationen blir större, säger Håkansson.

Trendbrytande för i år är både samhällsprogrammet och teknikprogrammet, som båda ökar i antalet förstahandssökande, vilket programmen inte gör i statistik för hela riket.

Statistik

Preliminär sökandestatistik för Kalmar kommuns gymnasieprogram

Program Antal platser Antal förstahandssökande

Bygg- och anläggningsprogrammet (LK) 60 69

Barn- och fritidsprogrammet (JN) 64 55

El- och energiprogrammet (LK) 64 62

Ekonomiprogrammet (ST) 160 183

Estetprogrammet bild (JN) 16 14

Estetprogrammet dans (JN) 16 10

Estetprogrammet media (JN) 32 27

Estetprogrammet musik (JN) 16 18

Estetprogrammet teater (JN) 16 19

Fordon- och transportprogrammet (LK) 32 36

Handels- och administrationsprogrammet (ST) 32 29

Handels och administration profil AST (ST) 4 3

Hotell- och turismprogrammet (JN) 24 13

Hantverksprogrammet frisör (LK) 16 27

Hantverksprogrammet stylist (LK) 16 22

Naturvetenskapsprogrammet (JN) 32 32

Naturvetenskapsprogrammet (LK) 96 99

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (JN) 42 37

Samhällsvetenskapsprogrammet (ST) 160 152

Samhällsvetenskap ledarskap och idrott (ST) 32 55

Samhällsvetenskap räddning och säkerhet (ST) 32 28

Samhällsvetenskap profil AST (ST) 5 11

Teknikprogrammet (LK) 128 139

VVS- och fastighetsprogrammet (LK) 12 16

Vård- och omsorgsprogrammet (JN) 32 32

 

Källa: Kalmarsunds Gymnasieförbund

Visa mer...