Tuff sommar på sjukhuset för sjuksköterskorna

Kalmar Artikeln publicerades
Sommaren har varit tuff för Vårdförbundets medlemmar, menar Tora Elfversson Dahlström.
Foto: Karin Asmundsson
Sommaren har varit tuff för Vårdförbundets medlemmar, menar Tora Elfversson Dahlström.

Den gångna sommaren har varit den tuffaste någonsin för sjuksköterskorna på länssjukhuset. Det menar företrädare för Vårdförbundet.

Kalmar län

I veckan fick regionstyrelsen redovisning av den gångna sommaren. Hög beläggning och relativt god tillgång på vårdplatser, sa regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Men det är inte hela bilden, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

– Det har varit ett enda dubbelpass i sommar, enligt statistiken. Jag vet att det har jobbats en massa dubbelpass. Men de planerade dubbelpassen, där man vetat att det varit obemannat och bett personalen att skriva upp sig, de räknas som frivilliga pass, och finns inte med i statistiken. Hur många sådana pass det faktiskt varit ska vi ta reda på, vi är på väg ut med en medlemsenkät.

Det har varit få överbeläggningar på sjukhusen i sommar.

– Det beror på att man betraktar hela sjukhuset som en enda verksamhet. Har du fått en stroke kan du till exempel placeras på barnavdelningen, om det finns plats där. Däremot placerar man inte barn på medicinkliniken. Men rätt kompetens på rätt plats gäller inte längre. Det blir en etisk stress.

En annan anledning till att det varit få överbeläggningar är att många skrivits ut till hemsjukvården, säger Tora Elfversson Dahlström.

– Det är lättare att skicka hem patienterna.

Hon efterlyser att arbetsgivaren värderar de anställdas kompetens.

Pernilla Petersson är ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse. Hon menar att man inte bara kan titta på om det varit överbeläggningar och köer på akuten, utan också hur personalen haft det. En anledning till dubbelpassen är att bemanningspersonalen inte alltid har rätt kompetens, säger hon.

– Man måste se över grundbemanningen utifrån vårdtyngden. Och att vi blir värderade för det jobb vi gör.

Hennes bedömning är att kirurgen och ortopeden hade hög beläggning i början av sommaren, men lugnare den andra perioden, men att det varit många patienter under sommaren. Vårdförbundet ska träffa de förtroendevalda för att ta reda på hur situationen varit.

Enligt rapporten Allvarliga skador och vårdskador från Socialstyrelsen som publicerades i mars i år är andelen vårdtillfällen vid vårdskada förhöjd med 60 procent för patienter som vårdas på utlokaliserad plats. Socialstyrelsens analys är att det är viktigt att varje patient vårdas med adekvat kompetens på rätt nivå.