Två containrar blev tömda på dyra verktyg

Bjursnäs Artikeln publicerades

Kalmar Vatten har haft tjuvar på besök vid ett pågående markarbete i Bjursnäs, Hagby.

Tjuvarna har ansträngt sig för att komma åt godset.

Först har ett par stängselsektioner lyfts upp så att man kommit in på det inhägnade området. Därefter har låsen till två containrar klippts upp.

Framför den ena containern hade en grävskopa ställts, just för att förhindra inbrott. Men tjuvarna har då brutit upp den övre halvan av containerporten.

Från de två containrarna har sedan markvibrator, tigersåg, tre plastsvarvar med mera stulits.

Ur en hjulgrävare har 200 liter diesel slangats.