Tyskarna föredrar Kalmar län – var tionde fritidshus är utlandsägt

Kalmar län Artikeln publicerades

Danskarna föredrar fritidshus i Skåne, norrmännen i Västra Götaland – men Kalmar län behåller greppet om det tyska intresset.

 

I Sverige finns det drygt 580 000 fritidshus. Av dessa har 6,4 procent, eller drygt 37 300, utländska ägare. Ökningen jämfört med förra året är väldigt liten, men trenden är tydlig: Det norska ägandet fortsätter öka.

– Förra året fick ytterligare 250 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en ökning med 2,1 procent jämfört med året innan, skriver SCB, som har tagit fram siffrorna.

Det danska ägandet fortsatte att minska för sjätte året i rad och minskningen 2018 var 282 hus, vilket motsvarar 2,6 procents minskning. Även antalet fritidshus med ägare från Tyskland minskade något.

De tre länderna dominerar och äger totalt 87 procent av de utlandsägda fritidshusen. Norge leder med 12 133 fritidshus, medan det är jämnare mellan Danmark, 10 465, och Tyskland, vars medborgare äger 10 028 fritidshus i Sverige.

I Kalmar län finns det drygt 30 000 fritidshus, och av dessa är knappt 10 procent i utländsk ägo. Och av dessa knappt 3 000 hus ägs två tredjedelar av tyskar.

Det innebär att länet är det som har överlägset flest fritidshus i tysk ägo, 1 991 stycken. Tvåa är Västra Götaland med 1 564.

Men antalet har minskat de senaste två åren. Det har även det danska ägandet, medan det norska, som är knappt 40 hus, i princip är oförändrat.

På fyra år har andelen fritidshus i utländsk ägo minskat med nära 0,5 procentenheter i Kalmar län.

Grannlänet Kronoberg är överlägset när det gäller andelen hus i utländsk ägo. Hela 40 procent av fritidshuset ägs av någon som inte är svensk medborgare.

Störst andel utlandsägda hus på kommunnivå finns i Markaryd, 59 procent, Tingsryd, 49 procent, samt Älmhult, Munkfors och Uppvidinge 47 procent.