Tyskarna klara i Polen – kriget tar fart på västfronten

Tidningshistoria Artikeln publicerades

Tre veckor efter att de tyska trupperna gick in i Polen förklarar ledningen i Berlin att fälttåget nu är slut. I Östra Småland publiceras en teckning som visar hur nazityskland och Sovjetunionen hade enats om uppdelningen av Polen.

Men att fälttåget förklarades som avslutat innebar inte att hela Polen var erövrat. Flera städer bjöd fortfarande motstånd, både mot tyskar och ryssar. Att de både totalitära staterna enats om att dela landet tolkades enligt tidningsartiklar om en svaghet främst i den tyska krigsmakten.

Nazityskland och Sovjetunionen hade enats om uppdelningen av Polen.
Foto: Östra Småland
Nazityskland och Sovjetunionen hade enats om uppdelningen av Polen.

Den tecknade karta som publicerades i tidningen visar en linje från Ostpreussen, förbi Warszawa och ner till Slovakien. Ytmässigt tillföll större delen Sovjetunionen, så länge parterna höll sin icke-angreppspakt.

Foto: Östra Småland

Om sänkningen av det finska handelsfartyget Walma skulle tolkas som en svaghet då tyskarna använde dynamit istället för torpeder är tveksamt. Troligtvis handlade det både om att använda rätt vapen vid rätt tillfälle och att inte orsaka onödiga dödsfall hos en framtida bundsförvant.

Handelsfartyget, som var på väg med cellulosa till England, prejades av två ubåtar. Besättningen sattes i livbåtar och fartyget sänktes. Livbåtarna bogserades sedan nära land, där en fiskebåt kom till undsättning. Allt verkar ha gått högst civiliserat till.

Det börjar hetta till på västfronten.
Foto: Östra Småland
Det börjar hetta till på västfronten.

Till skillnad från den tyska offensiven i öst har det varit lugnare i väst. Frankrike har varit inblandade i några mindre skärmytslingar, och britterna har använt sitt flygvapen. Men i slutet av september blev striderna intensivare. Enligt en artikel ska flygstrider ägt rum ovanför fronten ”varvid det visade sig att de franska bombplanen voro för snabba för de tyska jaktplanen, liksom de franska jaktplanen visade sin överlägsenhet”.

Foto: Östra Småland

På hemmaplan började de ekonomiska effekterna av kriget att märkas. Bensinpriset höjdes med 3 öre per liter, detsamma gällde för eldningsoljan. Men som anledningen uppgavs inte brist på grund av kriget. Istället var anledningen ”den starkt minskade omsättningen”.

En uppmaning till självförsörjning och försäljning.
Foto: Östra Småland
En uppmaning till självförsörjning och försäljning.

I tidningen annonserade Konsum med en uppmaning till länsinvånarna att plocka nypon, ”en god reserv i vår försörjning”. Butikerna stod till tjänst med instruktioner, och inköp av väl behandlade nypon som kunde bli nyponmjöl.