Uppåt 25 miljoner saknas i kassan årligen

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmarsunds Gymnasieförbund får mindre pengar i medlemsbidrag i jämförelse med andra.
Foto: Sofia Simonsson
Kalmarsunds Gymnasieförbund får mindre pengar i medlemsbidrag i jämförelse med andra.

Kalmarsunds gymnasieförbund får cirka 25 miljoner kronor mindre i medlemsbidrag jämfört med andra. Det påstås i ett dokument från arbetsutskottet för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Uppgifterna kommer från ett sammanträdesprotokoll från den 20 mars, från arbetsutskottet för Kalmarsunds Gymnasieförbund. Under dagordningspunkten ”Dialogmöten med medlemskommunerna kring framtida finansiering” redogör förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani för de utmaningar som väntar i framtiden.

Där anges demografiska förändringar av antalet 16-19-åringar som en bidragande faktor till att kostnadseffektiviteten ökat samtidigt som medlemsbidraget inte höjts. Enligt kommun- och landstingsdatabasen kostar en genomsnittlig gymnasieplats 125 000 kronor varpå Kalmarsunds Gymnasieförbund ligger på 95 000 kronor per elev i dagsläget.

Fyra separata jämförelser av kostnadsnivåer på ett kommunalt och riksgenomsnittligt plan visar enligt ekonomichefen att förbundets medlemsbidrag ligger 23-25 miljoner kronor per år för lågt.

En ökning av medlemsbidraget från medlemskommunerna skulle baserat på genomsnittliga kostnadsnivåer motsvara 5 700 kronor per 16-19-årig elev.

Utöver ovanstående ökning listar man andra framtida utmaningar, såsom finansiering av nyanländas språkintroduktion, ersättning till friskolor, ökat lokalbehov och hantering av generella statsbidrag.

Gymnasieförbundets tjänstemän är nu i processen att besöka kommunstyrelsernas arbetsutskott och ekonomichefer för att dryfta frågan om medlemsbidraget. Såväl förbundschefen Joachim Håkansson som arbetsutskottets ordförande i Kalmar, Dzenita Abaza (S), vill avvakta med att kommentera uppgifterna fram tills dess att dialog förts med samtliga kommunstyrelser.