Upplag flyttas efter grannprotester - möter nya och högre protestrop

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmar vattens upplag som i drygt två års tid legat på Tellusvägen i Kalmar ska nu flyttas till Berga centrum, trots grannarna i områdets höga protestrop.
Foto: Karin Asmundsson
Kalmar vattens upplag som i drygt två års tid legat på Tellusvägen i Kalmar ska nu flyttas till Berga centrum, trots grannarna i områdets höga protestrop.

Efter att grannar klagat på Kalmar vattens upplag vid Tellusvägen i Berga har nu samhällsbyggnadsnämnden bestämt sig för att flytta upplaget till Berga centrum istället. En flytt som inte föll i god jord hos de nya grannarna.

"Hur kan man bara komma på tanken att lägga detta nära bebyggelse. Med allt buller, damm, trafik och förfulat område. Det är som att lägga en sopstation i centrum”, skriver två grannar i ett öppet brev till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar.

I slutet av april bestämde samhällsbyggnadsnämnden att istället för att förlänga den tillfälliga bygglovsansökan för Kalmar vattens upplagsplats, som de senaste två åren har legat på Tellusvägen i Berga, flytta det hela till en grönyta mellan Berga centrum och Norra vägen. Bygglovet gäller för perioden 24 april 2018 till och med den första oktober 2022.

Det har kommit in många klagomål från grannar i området och de allra flesta är överens om att fyra och ett halvt år är ”onormalt lång tid” för det tillfälliga bygglovet.

De vanligaste åsikterna som framförts är att det kommer medföra att värdet på bostadsrätterna i området kommer minska, att damm kommer komma in genom öppna fönster och ventilationer, att det kommer medföra störande ljud och att det rent estetiskt kommer se fult ut.

Många nämner också det faktum att trafiken kan komma att bli negativt påverkad, bland annat i och med att tillgången till gång- och cykelvägar minskar och det faktum att de barn som ofta rör sig på området blir extra utsatta.

”Jag vill inte att grönytan används till upplagsplats för material till va-förnyelse. Då minskar intresset för våra lägenheter vid en eventuell försäljning. Samt att det förstör min utsikt”, skriver en annan granne.

”Vi som bor på Runvägen kan omöjligt öppna våra fönster och vädra utan att bli störda av ljudet som orsakas eller grus och damm som kommer in i fönsterna och ventilationssystemet. Man får inte glömma bort de människor som jobbar natt och måste sova under dagen. Detta kommer leda till försämrad sömn och att de inte kommer kunna jobba som de ska sedan under natten”, menar en boende.

”... det byggs snart bort varenda grönyta i stan som ska fungera som stans lungor...”, tycker en annan.

Östra Småland har sökt ansvarige Mattias Adolfson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, för en kommentar, men utan framgång.