Utbilda dig och lev längre – skillnaderna fortsätter öka

Kalmar län Artikeln publicerades

Den länsbo som är 30 år i dag kan räkna med att leva ytterligare, i medel, drygt 52 år. Men delar en upp i siffrorna på utbildningsnivå framträder en rejäl splittring.

Genom södra Sverige löper ett bälte av län där förväntad livslängd för de med låg utbildningsnivå är något högre än i de flesta andra delar av landet.
Genom södra Sverige löper ett bälte av län där förväntad livslängd för de med låg utbildningsnivå är något högre än i de flesta andra delar av landet.

Den 30-åring som inte har läst en gymnasieutbildning kan bara räkna med att trampa runt på jorden i snitt 49,8 år. Men den som läst vidare på universitet eller högskola har drygt 55 år att spendera. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Klyftan har dessutom ökat. Förra mätningen var skillnaden 5,13 år, nu är den 5,22 år.

Men Kalmar län tillhör en del av landet där även de med lägre utbildning lever relativt sett längre. Länet hamnar på sjätte plats, en bit över rikssnittet på 49,57 år.

Kalmar län ligger på plats 6 över länen när det gäller förväntad ytterligare livslängd för 30-åringar med enbart förgymnasial utbildning.
Kalmar län ligger på plats 6 över länen när det gäller förväntad ytterligare livslängd för 30-åringar med enbart förgymnasial utbildning.

Det ser ut att finnas en geografisk komponent i var de med utbildning lägre än gymnasiet lever längst. Fyra av de sex länen i topp ligger i ett bälte tvärsöver Götaland. Det är Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar.

Men där de tre övriga håller starkt i förväntad livslängd även för de med gymnasial och eftergymnasial utbildning halkar Kalmar län efter. Plats 15 i båda fallen. Den 30-åring som har gymnasial utbildning kan förvänta sig i medel ytterligare 52,56 år.

Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. Den skillnaden är också tydlig bland de som i dag är 30 år. Men är lägre för de med högre utbildning, 2,97 år, jämfört de som inte har gått gymnasiet, 3,87 år.

För den som i dag är 60 år är skillnaderna mindre. De med förgymnasial utbildning förväntas i snitt leva ytterligare 23,3 år. De som läst på universitet och högskolor har 26,09 år kvar. En skillnad på 2,79 år.

För män som är 60 år är siffrorna 21,95 år respektive 24,93. Kvinnor i samma ålder och liknande utbildningsnivåer förväntas leva 24,98 år respektive 27,41 år. Alltså förväntas kvinnor med lägre utbildning leva längre än högutbildade män.

 

Läs mer: