Utbildning mot hederskultur

Kalmar Artikeln publicerades
Helen Nilsson, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen var en av konferenciererna när Länsstyrelsen i Kalmar presenterade sin jämställdhetsstrategi.
Foto:Gustav Röriksson
Helen Nilsson, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen var en av konferenciererna när Länsstyrelsen i Kalmar presenterade sin jämställdhetsstrategi.

Länsstyrelsen i Kalmar har presenterat sex mål för jämställdhet som ska arbetas efter fram till 2027. Bland annat ska kommuner utbildas på nätet om hedersrelaterat våld.

– Det är en jättestor fråga, både att motverka människohandel och prostitution och hederskultur på olika sätt. Det är också en väldigt komplex fråga och våldet tar sig olika uttryck, säger Helen Nilsson som är sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Kalmar.

En av de åtgärder i Kalmar län som lanserats i jämställdhetsstrategin är att man ska utbilda kommunerna på nätet i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Samt att Kalmar län ska delta i nationella nätverk, samverka med Östergötlands län rörande hedersvåld och arrangera utbildningsdagar i södra Sverige.

I Sverige uppskattas det ske runt fem hedersmord per år men mörkertalet kan vara stort. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor uppskattar att omkring 70 000 ungdomar i Sverige är begränsade i sitt val av partner på grund av föräldrarnas kultur och religion. 8500 riskerar att bli bortgifta mot sin egen vilja.

– Det är på gång med tydliga riktlinjer inom kommuner och socialtjänstlagen. Dels där man uppmärksammar våldsutsatta och hedersutsatta men även ungdomar som är gifta när de kommer hit, säger Helen Nilsson. Dessutom har det funnits olika praxis inom kommunerna som slagit olika, enligt Helen Nilsson. Men en lagändring kan vara på väg.

– Den nya lagstiftningen handlar om att lagstifta mot barnäktenskap och den ska förstärkas. Men som vanligt är det inte tillräckligt. Men vi får se när den är tryckt och färdig, då kan man diskutera det vidare, säger Elisabeth Edberg Karlsson som är jämställdhetsansvarig på Länsstyrelsen i Kalmar.

Jämställdhetsstrategin har kommit på uppdrag av regeringen och presenterar sex delmål, bland annat arbete för lika lön, att få in kvinnor på fler maktpositioner och att män ska ta ut föräldraförsäkringen mer.

I jämställdhetsstrategin som presenterades finns tre grupper som anses särskilt utsatta och som behöver omfattas av strategin: Kvinnliga fattigpensionärer, ensamstående föräldrar och nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden.

För Kalmar läns del är problemen främst låga skolbetyg jämfört med rikssnittet, en könsuppdelad arbetsmarknad och en hög självmordsfrekvens bland män och pojkar jämfört med resten av landet.