Utemiljön ska förbättras

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarhem har nu ansökt om 60 miljoner kronor från Boverket för att kunna förbättra utemiljön i fyra områden.

Det handlar om Fältvägen och Svedjevägen, Stensbergsvägen/Ståthållaregatan, en del av Arrheniusgatan samt en del av Adelgatan.

Kalmarhem får själva gå in med 60 miljoner kronor i projekten.

Samtidigt har Kalmarhem börjat på fyra projekt i varierande storlek, där de också beviljats statligt stöd.

Det handlar om 56 lägenheter i Skärgårdsstaden, tio trerummare i Påryd, 205 studentlägenheter i kvarteret Månstenen och 64 lägenheter på Karlssons äng.

Kalmarhem menar att de kommer att hålla nere hyrorna tack vare statliga investeringsstödet på 5 800 kronor per kvadratmeter.