Utforskar invasiva arter i sin konst

Kalmar Artikeln publicerades
Lela Pierce framför verket Sankofe, som fått namn efter en fågel som flyger framåt och blickar bakåt. På väggen lupinfrön.
Foto: Karin Asmundsson
Lela Pierce framför verket Sankofe, som fått namn efter en fågel som flyger framåt och blickar bakåt. På väggen lupinfrön.

I trapphallen på Kalmar konstmuseum hänger en flera meter hög skulptur av spirea, jätteslide och lupiner, alla invasiva arter. Lupinen är ett hot mot biologisk mångfald eftersom den konkurrerar ut andra växter.

Bakom verket står Lela Pierce, konstnär från Minneapolis, Minnesota, USA. Under försommaren har hon deltagit i Kalmar konstmuseums internationella program för konsnärer, Bodycake, och visats i Rävemåla, Ålem.

Lupinen är en invasiv art i Sverige. Invasiv står för exotisk, främmande, introducerad. Lupinen kom som prydnadsväxt till Sverige från Nordamerika 1826 och det första förvildade fyndet gjordes 1870, ungefär när svenska emigranter kom till Pierces förfäders hemtrakter. De europeiska emigranterna skulle kunna beskrivas som en invasiv art, med allvarlig inverkan på de inhemska arterna. Idag är det bara spillror av ursprungsbefolkningen som återstår.

Lela Pierce har använt lupiner, och andra invasiva arter, som metafor för makt och migration, om relationen mellan människa och natur.

– Man använder krigstermer när man talar om att stoppa och kontrollera invasiva arter, både arter och människor.

Lela Pierce har en multietnisk bakgrund med en afroamerikansk pappa och ukrainskamerikansk mamma, och någonstans i familjehistorien finns också rötter från ursprungsbefolkning. Hon är uppvuxen i norra Minnesota, i svenskbygderna,

Hundratals lupiner bildar ett verk som hänger i trapphallen i konstmuseet.
Hundratals lupiner bildar ett verk som hänger i trapphallen i konstmuseet.

– Jag var en extrem minoritet i skolan.

På tredje våningen visar hon måleri. Rummet domineras av verket Sankofa.

– Sankofa är en fågel som flyger framåt men tittar bakåt, som har kunskap om det förflugna.

Verket, som hon arbetat med i över ett år, handlar om att minnas, att lära och att skydda en gemensam framtid. I ett dekorativt och färgstarkt måleri med ett myller av detaljer, människor, ornament, fåglar och mönster berättar hon om människans ursprung och framtid.

På väggarna finns också målningar av lupinfrön, som oönskade tar världen i besittning.

Utställningen är en del av projektet Nya Småland, som är ett regionalt och internationellt projekt i Småland där Kalmar konstmuseum är en av aktörerna.

Utställning

Invasiva arter: lupiner

Lela Pierce

Kalmar konstmuseum

till 8 september

Visa mer...