Vabbare stressas av jobbet – och barnens sjukdom

Kalmar län Artikeln publicerades

Förra året vabbade nästan 20 000 personer i Kalmar län, och enligt en undersökning stressas ungefär hälften av de som vabbar mest över att de inte är på sin arbetsplats. En tredjedel oroas över hur barnen mår.

Februari har varit vabruari de senaste åren, tätt följd av mars och enstaka år av april – även om det sällan talas om vars och vabril. Men oavsett när på året som föräldrar är hemma med sina barn är det många som stressas av att inte vara på jobbet.

Åtminstone om en ska tro en undersökning som Novus gjort på uppdrag av en tillverkare av värktabletter. Drygt 1 000 intervjuer har gjorts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel – och nästan hälften av de svarande har angett att ”min frånvaro från arbetet i och med vab” är det mest stressande när barnen är sjuka.

Först på andra plats, med 35 procent, kommer ”oron kring barnens allmäntillstånd”.

Men då det var möjligt att svara flera alternativ, och plats fyra, stress över ”barnens symtom” fick 21 procent, och är snarlik andra platsen är det troligt att dessa två alternativ kan slås ihop. Det innebär att 56 procent oroas över barnens hälsa.

Dessutom framgår det inte hur många ur det riksrepresentativa urvalet av personer i åldern 18–79 år som själva har vabbat under de senaste åren.

I Kalmar län vabbade 19 756 personer förra året, cirka 56 procent av dem var kvinnor. Hur många som var föräldrar framgår inte av Försäkringskassans statistik, då vab-dagar även kan nyttjas av andra, till exempel släktingar, grannar eller i princip vem som helst.

Försäkringskassan betalade totalt ut 6,5 miljarder i ersättning för vab under förra året. 140 miljoner av dessa till vabbare i Kalmar län.

 

Fakta

Stressade föräldrar

Det här tycker svenska föräldrar brukar vara mest stressande när barnen är sjuka (flera svar möjliga):

47 procent – Min frånvaro från arbetet i och med vab

35 procent – Oron kring barnens allmäntillstånd

26 procent – Risken att resten av familjen ska bli smittad

21 procent – Barnens symtom

16 procent – Barnens frånvaro från förskola och skola

4 procent – Annat

3 procent – Vet ej

 

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipren under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Visa mer...