Vad är kärlek?

Rockneby Artikeln publicerades

I dag är det alla hjärtans dag!

Inför dagen åkte Östra Småland ut till Rockneby förskola och tog ett snack om kärlek med barnen.

<span class="fig-caption-title">Elsie Engstedt<span class="locale">, 4, Rockneby:</span></span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR– Kärlek är att man tycker om varandra. Jag tror det känns roligt.
Foto:
Elsie Engstedt, 4, Rockneby:
– Kärlek är att man tycker om varandra. Jag tror det känns roligt.
<p><span class="fig-caption-title">Felicia Karlsson<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Det kändes bra att vara kär. Lite visste jag.<ul><div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="os_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-48" class="widget GmAdWidget"><!-- OST Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8595" class="lazyThis" data-screenAmount="1"  data-maxwidth="320px" data-adName="OSTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8595" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8595').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8595").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8595",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8595", "/EAS_fif.html", "http://eas.ostrasmaland.se/eas?cu=8595;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8595");
  },2000);
</script>
</li>
</ul>
Foto:

Felicia Karlsson, 5, Rockneby:– Det kändes bra att vara kär. Lite visste jag.

<span class="fig-caption-title">Stella Edmundsson<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Jag vet inte.
Foto:
Stella Edmundsson, 5, Rockneby:– Jag vet inte.
<span class="fig-caption-title">Olle Evertsson<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Jag vet inte.
Foto:
Olle Evertsson, 5, Rockneby:– Jag vet inte.
<span class="fig-caption-title">Ceasar Muskala<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Det är att man är kär i någon.
Foto:
Ceasar Muskala, 5, Rockneby:– Det är att man är kär i någon.
<span class="fig-caption-title">Leo Merkel<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Det är att man gillar varandra, det känns bra när man är kär.
Foto:
Leo Merkel, 5, Rockneby:– Det är att man gillar varandra, det känns bra när man är kär.
<span class="fig-caption-title">Ellie Bouyer<span class="locale">, 5, Rockneby:</span></span>– Det är när man tycker om varandra.
Foto:
Ellie Bouyer, 5, Rockneby:– Det är när man tycker om varandra.