Vänstern vill satsa på ett psykiatrilyft

Kalmar Artikeln publicerades
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för bland annat psykiatri och folkhälsa.
Foto: Lindah Tisjö
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för bland annat psykiatri och folkhälsa.

– Psykisk ohälsa är en av samhällets största utmaningar och vi vill satsa på ett psykiatrilyft, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för bland annat psykiatri och folkhälsa.

Vänsterpartiet, med Linda Fleetwood i spetsen, har tagit fram fem stycken punkter som handlar om vad de vill göra för att minska den psykiska ohälsan hos bland annat barn och ungdomar.

Den första punkten är att jobba med tidiga insatser. Det vill de göra genom att fördubbla barn- och ungdomshälsan som idag består av 13 anställda och därmed lätta på trycket på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De vill också att ungdomsmottagningarna i länet ska få mer kuratorstid och att det geriatriska teamet på sjukhuset ska förstärkas med psykiatrisk kompetens.

Den andra punkten är att de vill att patienter ska få omedelbar hjälp vid psykisk ohälsa - att de ska behandlas lika akut som när någon kommer in med bröstsmärtor eller vilken annan fysisk åkomma som helst.

De vill anställa erfarna patienter, som nu mår bättre och som kan ge hopp till de som är mitt inne i sin psykiska ohälsa. Detta menar Linda Fleetwood har fungerat bra i andra landsting, bland annat i Jönköping.

Vänsterpartiet vill också införa mobil psykiatri, för att kunna möta upp patienter i tid och förhindra inläggningar.

– Vi vill att det ska finnas folk även på kvällstid som kan åka hem till riskpatienter och fånga upp dem innan de behöver åka in akut. Som kan lugna dem och undvika ett akutbesök och ge dem en tid dagen efter, säger Linda Fleetwood.

Den femte och sista punkten är att de vill utveckla självvalda inläggningar i hela länet och för alla patientgrupper.

– I våras startades det på prov för självskadepatienter. Men vi vill utöka och utveckla det, säger hon.

Vad beräknas detta kosta?

– Den stora kostnaden skulle väl vara fördubblingen av barn- och ungdomshälsan. Men i budgeten är detta en väldigt liten kostnad och jag är övertygad om att det skulle kosta betydligt mer att inte göra någonting åt den psykiska ohälsan, säger Linda Fleetwood.