Väntar efter åtta år på svar om nya hus

Sandås Artikeln publicerades

För åtta år sedan ville byggherrarna köpa en tomt på Sandås för att bygga lägenheter, men fick beskedet att de skulle få svar när detaljplanen för Folkets Hus-området gjordes om. Det har de inte fått.

– Därför tycker jag det är högst rimligt att ni nu tar upp ärendet igen när detaljplanen ska göras om för att LW-Fastigheter ska få bygga på en annan del av denna tomten, skriver en av fastighetsägarna.

Det var i oktober 2010 som de två fastighetsägarna bad att få köpa en del av en fastighet med gräns mot Idungatan. De ville ha besked senast 1 november för att veta om de skulle gå vidare med planerna.

Tanken de två hade var att bygga ett eller två flerbostadshus med mellan åtta och femton lägenheter. De skickade med byggbeskrivningar och skisser, samt förklarade att de var flexibla om kommunen ville se något annat.

I juni 2011 fick de beskedet att förfrågan om tomtköpet skulle behandlas ihop med den nya detaljplanen för Folkets Park. Då skulle kommunen se om det passade in i helheten.

Planerna för Folkets Park gick i stå i samband med att protesterna blev allt starkare, och nu planeras det i stället för att byggas på sidorna av Stensbergsvägen.

Skisser på LW:s nya bostäder på Sandås vid Stensbergsvägen.
Foto: Atrio arkitekter
Skisser på LW:s nya bostäder på Sandås vid Stensbergsvägen.

De två intressenterna har fortfarande inte fått något svar, skriver de, men förväntar sig att få det nu. De är positiva, nu när LW väntas få bygga.

– Jag ser det som väldigt märkligt om inte vårt tomtköp och detaljplaneändring medges, skriver intressenten.