Var femte sjuksköterska på barnpsyk sjukskriven

Kalmar län Artikeln publicerades
Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen i Kalmar har stora problem med att klara bemanningen.
Foto: Anna Tärnhuvud
Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen i Kalmar har stora problem med att klara bemanningen.

Stressrelaterade symtom har gjort att 20 procent av sjuksköterskorna på barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen i Kalmar är sjukskrivna.

– Det har varit ett besvärligt läge med högre sjukskrivningstal än vanligt, säger Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör på landstinget i Kalmar.

– Det är korrekt att en del av sjukskrivningarna varit kopplade till den höga arbetsbelastningen på avdelningen.

Den barn- och ungdomspsykiatriska vårdavdelningen på länssjukhuset i Kalmar tar emot patienter i åldern 0 till 17 år som mår dåligt och är i behov av akut psykiatrisk vård.

Avdelningen betjänar hela Kalmar län och de som är inlagda kan ha djupa depressioner, svår ångest, svåra ätstörningar, psykossjukdom eller ha gjort ett självmordsförsök.

Omkring 25 personer arbetar på en vårdavdelning.

Florence Eddyson Hägg bekräftar att det funnits arbetspass utan en enda sjuksköterska i tjänst. Det har inträffat vid tre tillfällen den senaste tiden.

– Det är viktigt att betona att patientsäkerheten inte har äventyrats, säger hon. Vi har riggat upp med fler skötare och även tagit in personal från vuxenpsyk.

– Anledningen till den besvärliga situationen är att vi under oktober och november har haft helt fullbelagt och under vissa perioder också överbelagt.

Det har också lämnats klartecken till att ta in hyrsjuksköterskor, även om det inte använts. Personal har också stannat kvar efter sina nattpass.

– Vi har möjlighet att beordra in personal och blir det riktig kris gör vi det. Men det är klart att det gör ju inte personalens upplevelse av arbetssituationen mer positiv.

Personalen menar att något måste göras åt situationen på barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen omgående.

– Vi ringer in alla vikarier själva, kväll och natt. Vi har en ytterst liten lista med tillgängliga vikarier, i synnerhet gällande legitimerade sjuksköterskor. Omfattande tid läggs återkommande på att sitta och ringa efter vikarier, berättar en anställd.

Man konstaterar att situationen med underbemanning bland annat gör att mediciner och basvaror inte beställs till avdelningen som de ska.

– När mediciner inte finns på avdelningen tvingas sjuksköterskan lämna avdelningen för att hämta i annan byggnad.

Personalen berättar att problemen påtalats under lång tid med krav på åtgärder.

– Diskussionen om bemanning och arbetsförhållanden på avdelningen startades för sex månader sedan. Personalen efterfrågade mer stöttning och fler vikarier för att kunna ge lugn, trygg och god vård. Inga åtgärder vidtogs.

Man kritiserar också att det bara är antalet patienter som räknas utan att det tas någon hänsyn till individernas vårdtyngd.

Florence Eddyson Hägg menar att arbetsbelastningen på avdelningen varierar kraftigt beroende på hur många och vilken typ av patienter som finns inskrivna.

– Just nu är det förhållandevis lugnt. Men ibland är det jobbigt för alla parter.

– Arbetsmiljöarbetet liksom arbetet med patientsäkerheten är alltid prioriterat hos oss.