Var sjunde lärare i länet i pension inom fem år

Kalmar Artikeln publicerades
Kommunerna i länet kommer att få det svettigt de närmaste åren när alla lärare som går i pension ska ersättas.
Foto: Grafik: Eric Arenius
Kommunerna i länet kommer att få det svettigt de närmaste åren när alla lärare som går i pension ska ersättas.

I Kalmar län finns det 331 lärare i grundskolan i åldern 60-65 år. Inom fem år kommer de alltså att gå i pension, det betyder att skolorna i länet står inför enorma rekryteringsbehov de närmaste åren.

Det är Lärarförbundet som i en undersökning säger att pensionsutmaningen som länet står inför är en av de största i landet. Dessutom är en väldigt stor andel av de unga lärarna i kommunerna obehöriga.

12,7 procent av lärarna i Kalmar län är i ålder 60-65 år, det är den största andelen bland alla 21 län i Sverige.

Allra tuffast är det bland speciallärare och slöjdlärare. Var tredje speciallärare i länet går i pension inom en femårsperiod och var fjärde slöjdlärare. Även bland lärare inom hem- och konsumentkunskap och geografi är rekryteringsbehoven stora.

– Det är en mycket stor utmaning, säger Jeanette Wahlgren, ordförande för Lärarförbundets avdelning i Kalmar. Det allra viktigaste är att få flera unga att vilja bli lärare, att göra yrket mera attraktivt. Och naturligtvis att det finns tillräckligt många utbildningsplatser.

– I första hand måste kommunerna arbeta med lärarnas arbetsmiljö. Där handlar det bland annat om att minska klassernas storlek. Vi har idag väldigt stora klasser ända från förskolan upp till gymnasiet.

Jeanette Wahlgren menar också att lärarnas uppdrag måste renodlas för att mer fokusera på pedagogiken än alla de kringuppgifter som idag tar väldigt mycket tid. Hon säger att det kan göras på olika sätt, genom mentorer eller lärarassistenter.

– Det viktiga är att det händer något, så att lärarna faktiskt får vara just lärare.

Lärarna har fått högre lönelyft än de flesta i Sverige de senaste året. Lönen är fortfarande en viktig fråga. Inte minst för dem som varit lärare i många år.

– Idag går nyutexaminerade lärare in på lönenivåer som inte skiljer sig mycket från den som varit i yrket i femton år eller mer, det är klart att många menar att även de som varit anställda under lång tid måste premieras, säger Jeanette Wahlgren.

Många hoppar av från lärarutbildningarna idag eller lämnar yrket efter bara några år. Där måste det till åtgärder, liksom att få dem som lämnat att komma tillbaka, menar hon.

– När jag talar med lärare som funderar på att säga upp sig handlar det nästan alltid om arbetsmiljön, säger hon. Det är där det måste till krafttag.

De största rekryteringsbehoven i länet finns i Högsby, där var femte lärare går i pension inom fem år. Även Borgholm ligger illa till.

Bäst är läget i Torsås och Hultsfred som har en betydligt mindre andel äldre lärare.

Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att Sverige 2035 kommer att sakna 79 000 lärare. Vid sidan av de stora pensionsavgångarna gör den stora ökningen antalet elever i skolor och förskolor att det behövs fler lärare i hela landet. Det i sin tur har främst sin grund i den stora invandringen de senaste åren som väntas fortsätta med en betydande anhöriginvandring de närmaste åren.