Vårdare fick gå efter Törnblads anmälan

Kalmar Artikeln publicerades
Martin Törnblad dömdes till 18 års fängelse för mordet på Göran Lundblad. Han sitter för närvarande i isolering på Salbergaanstalten på grund av risken för nya misshandelsfall.
Foto: Simon Karlsson
Martin Törnblad dömdes till 18 års fängelse för mordet på Göran Lundblad. Han sitter för närvarande i isolering på Salbergaanstalten på grund av risken för nya misshandelsfall.

Den vårdare på Tidaholmsanstalten,som JO-anmälts av Martin Törnblad, dömd för mordet i Förlösa har av Kriminalvården tagits ur tjänst och är inte längre anställd av myndigheten. Törnblad menade att vårdarens utpekande av honom som tjallare ledde till allvarlig misshandel i fängelset.

Norra Förlösa

Det var i slutet av augusti som Östran/Nyheterna kunde avslöja att Martin Törnblad åter blivit svårt misshandlad i fängelset. Enligt honom själv berodde det på att han av en vårdare på anstalten utpekats som golare, som skvallrade för personalen. Och den som spridit de uppgifterna var en anställd på anstalten.

Martin Törnblad gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen JO, som begärde in ett yttrande från Kriminalvården.

Det har nu kommit och bekräftar i stort sett den bild som Törnblad lämnade i sin anmälan.

Vårdaren, en ung kvinnlig vikarie var 19 år gammal, när hon anställdes som sommarvikarie på Tidaholmsanstalten som har landets högsta säkerhetsklass och byggts för att ta hand om de som dömts för mycket allvarliga brott.

Hon fick två veckors introduktion innan hon skickades ut på anstalten.

Enligt Törnblads anmälan skar det sig direkt. Kriminalvårdaren lämnade in en rapport mot honom för misstänkt misskötsamhet, men händelserna i rapporten var inte styrkta och det blev ingen åtgärd.

Några dagar senare noterade en annan anställd på Tidholmsanstalten att Törnblad och den unga vårdaren hamnade i en ny diskussion.

”...både M.T. (Martin Törnblad) och kriminalvårdfaren sa olämliga saker till varandra”, skriver Kriminalvården i sitt yttrande till JO.”

Situationen blev allt med upprörd och flera intagna slöt sig till platsen: Händelsen var så allvarlig att flera kriminalvårdare kallades till platsen.

”De två kriminalvårdarna sa till M.T. och den utpekade kriminalvårdaren att gå in och fortsätta diskussionen då de kände att situationen var på väg att urarta”.

Enligt Martin Törnblad hade vårdaren inför de andra intagna utsatt honom för livsfara genom att under ordväxlingen, inför andra, kalla honom för golare.

Just det ordet bekräftas inte av Kriminalvårdens utredning. Men en annan vårdare på avdelningen berättar att Törnblad i diskussionen sagt till vårdaren att han utsatts för livsfara genom att uttrycka sig på det sätt hon gjort och att hon därmed begått tjänstefel.

Anstaltsledningen tog händelsen på allvar och flyttade Törnblad till en annan avdelning.

Det hjälpte emellertid inte, ryktet hade spridits och Törnblad har sedan blivit allvarligt misshandlad två gånger.

Efter konflikten med vårdaren på Tidaholm överfölls han av andra intagna med resultatet att käkleden slogs sönder och fick skruvas ihop med titanplattor och skruvar, på kirurgkliniken i Skövde. Läkarna fick sy överläppen och höger käkvinkel.

Han är nu överförd till Salbergaanstalten, där det också förekommit misshandel och sitter nu i isolering för sin egen säkerhet.

Nu visar det sig att Törnblad anmälningar mot den unga vårdaren inte var något unikt. Arbetsledningen vid Tidaholmsanstalten uppmärksammades vid flera tillfällen på anmärkningar i den utpekade kriminalvårdarens arbetssätt. Den 10 augusti beslutades därför att det inte var lämpligt att hon jobbade kvar. I praktiken innebar det att hon blev arbetsbefriad till den 19 augusti då sommaranställningen upphörde. Hon jobbar inte längre kvar inom kriminalvården.

Läs mer:

Nya hot mot Martin Törnblad - tvingas till isolering

Bibelstudierna och andakter ger lugn

Ett nytt mord planerades

Svårt misshandlad i fängelset

Dotter och svärson får 18 år

Göran Lundblad försvann 2012