Varje invånare är skyldig 48 000 kronor

Kalmar län Artikeln publicerades

Kalmar är den länskommun som har mest lån, och har de senaste åren investerat betydligt mer än vad som gjorts i riket i snitt.

2017 investerades 405 miljoner kronor, 6 000 kronor per invånare. Rikssnittet var då 211 miljoner kronor i investeringar. Kalmar stod för en tredjedel av alla investeringar i länets kommuner.

Som en jämförelse investerade landstinget då 373 miljoner kronor i hela länet, 1 553 kronor per invånare och långt under rikssnittet som är 1,2 miljarder för landstingen.

Kalmar kommuns lån var vid valet 2010 250 miljoner kronor, men året efter drog de iväg till 587 miljoner kronor. Sedan smög de upp till 702 miljoner kronor för valåret 2014. Sedan stack det iväg igen: 2015 hade lånen ökat med 273 miljoner till 975 miljoner kronor. Sedan amorterades en del av, och 2017 var lånen nere i 745 miljoner kronor. Låneskulden per invånare var nu 11 038 kronor.

Under valåret 2018 ökade lånen och är nu 825 miljoner kronor.

Kommuninvests data visar att Kalmar ligger under medelvärdet för riket, som är 1,1 miljarder kronor per kommun.

Men Kalmar ligger i övre skiktet i Sverige. Den kommun som ligger i mitten av riket har 185 miljoner kronor i lån.

Kalmar kommun som koncern, med bolagen, hade 2017 lån på 3,3 miljarder kronor. Koncernen har som helhet investerat 2,3 miljarder kronor under åren 2015 till 2017, och samtidigt minskat lånen. Ser man till koncernen var varje invånare skyldig 48 655 kronor 2017.