Vattenskyddet går före allt

Råsbäck Artikeln publicerades
Vattnet i Råsbäck är viktigare än lant- och skogsbruk, menar Kalmar Vatten.
Foto: Joy Lindstrand
Vattnet i Råsbäck är viktigare än lant- och skogsbruk, menar Kalmar Vatten.

Nu är det stopp för gödsellagring och kemiska bekämpningsmedel i Råsbäck. Även bergvärmeanläggningar och nya brunnar förbjuds, saltning av vägar begränsas, uppställning av maskiner förbjuds och inte mer än en dunk bensin får finnas i primära skyddszonen.

Det är länsstyrelsen som fattat ett nytt beslut om Råsbäck som vattenskyddsområde. Tanken är att man ska skydda området, en av Kalmars viktigaste dricksvattentäkter. Råsbäck, strax norr om Tvärskog, levererar vatten till Påryd, Tvärskog och Kalmar centralort.

Den beskrivs som sydöstra Sveriges största och mäktigaste isälvsavlagring och har ett mycket högt skyddsvärde.

Flera vattentäkter finns i området kring Råsbäck.
Flera vattentäkter finns i området kring Råsbäck.

Det finns en gammal vattendom från 1958, och Kalmar har senaste decenniet tagit ut mellan 1,4 och 2,3 miljoner liter per dygn ur de två brunnarna i täkten.

2011 ville Kalmar Vatten fastställa skyddsföreskrifter för området. 2013 slog kommunen fast att vattenförsörjningen ska gå före allt annat.

Det finns gott om vattenskyddsområden i trakten. Råsbäcks 14 kvadratkilometer stora täkt ligger granne med Gårdsryd, Tvärskog och Hagbyån.

Nya vattenskyddsområdet.
Nya vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen delar in området i tre zoner: Primär, sekundär och tertiär skyddszon. För de som bor och verkar i primära zonen norr om Gamla Råsbäck kommer det att bli en hel del inskränkningar, men även i de andra zonerna.

De berörda grannarna har till exempel velat att enskilda avlopp som nu är godkända ska få fortsätta användas. De boende menar att man måste få behandla skogsplantor mot skadeinsekter och vilt. Och att man får plantera behandlade plantor. Annars kan inget bra skogsbruk bedrivas.

Men det blir nej, även om man kan få ansöka om tillstånd för detta i de yttre områdena. Kemiska medel bör undvikas, men Kalmar Vatten kunde lugna dem med att godkända avlopp inte ska omprövas.

Gödselstackar ute i markerna är inte lämpligt, menar myndigheterna.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Gödselstackar ute i markerna är inte lämpligt, menar myndigheterna.

Grannarna menar att de borde få lagra fastgödsel under tre till fyra veckor.

Att de inte får anlägga våtmark minskar värdet på fastigheter med upp till 300 000 kronor, menar de, och de är oroliga för att de inte ska få sätta in bergvärme.

– Vattnet är till för alla. Skyldigheterna ligger enbart på oss. Vilka är våra rättigheter?

Men Kalmar Vatten menar just att vattnet är till för alla, och därför kan det bli inskränkningar för de som verkar här.

Man kan inte heller tillåta gödsel ute på markerna hur som helst då det kan läcka bakterier till grundvattnet. Därför får man inte lagra gödsel i primära zonen, och absolut inte direkt på mark. Man får inte heller lagra ensilage direkt på marken. I sekundära zonen kan man dock få lagra gödsel i en stuka i högst två veckor.