Vattentaxan kommer att fördubblas på tio år

Kalmar Artikeln publicerades
Thomas Bergfeldt är vd för Kalmar vatten. Johan Persson är både kommunalråd och styrelseordförande för Svenskt vatten där Pär Dalhielm är vd.
Foto: Lotta Zaar
Thomas Bergfeldt är vd för Kalmar vatten. Johan Persson är både kommunalråd och styrelseordförande för Svenskt vatten där Pär Dalhielm är vd.

Stora investeringar gör att VA-kostnaden kommer att skjuta i höjden. Kalmar vatten tog upp saken på ett framtidsmöte. Ett bekymmer för bolaget är att förklara prisökningen för kunderna.

Det kostar att bygga nya reningsverk och byta ut föråldrade ledningsnät.

– Taxan kommer att fördubblas om tio år. Det är en jätteutmaning att förklara det för kunderna, säger Thomas Bergfeldt som är vd för Kalmar vatten.

Det är ett framtidsmöte på Guldfågeln arena för det kommunala bolagets medarbetare. Gästtalare är Svenskt vattens vd Pär Dalhielm och branschorganisationens styrelseordförande Johan Persson (S) som även kommenterade vissa saker utifrån sin roll som kommunalråd i Kalmar. Det där med att höja VA-taxan till exempel.

– Det ska ju behandlas i fullmäktige så var fjärde år blir det inga taxehöjningar i alla fall, för då är det ingen politiker som vill ta i det.

När anställda på Kalmar vatten fick säga vad som är viktigt att jobba med nästa år kom hållbarhet och vattenförsörjning högst upp. Flera tyckte även att effektivitet, dagvatten och förnyelse är viktigt.
När anställda på Kalmar vatten fick säga vad som är viktigt att jobba med nästa år kom hållbarhet och vattenförsörjning högst upp. Flera tyckte även att effektivitet, dagvatten och förnyelse är viktigt.

Johan Persson lyfte även två andra aspekter på kommunens ekonomi när det krävs stora VA-investeringar.

– Kommunens skuldsättning höjs. Till slut blir den för hög per invånare och då hamnar man på en observationslista hos Kommuninvest. Om några år kan Kalmar också hamna på observationslistan, tillsammans med många andra kommuner.

Förutom att överbelånade kommuner får stå med mössan i hand så förutspår Johan Persson att annan verksamhet som skolan drabbas.

– En lösning blir att hyresupphandla sådan verksamhet istället för att bygga själv. Det vet bolagen om vilket påverkar prisbilden.

En annan lösning är att skjuta VA-investeringar på framtiden.

– Så tror jag att det är i många kommuner och det är i längden ohållbart.

Pär Dalhielm från Svenskt vatten konstaterar att det ser tufft ut framöver.

– Vi är duktiga på den dagliga driften men det saknas VA-planer, finansiering och kompetensförsörjning. I framtiden får vi göra mer i egen regi, vi kan inte lita på att det finns entreprenörer.