Växter ska behandla oljeförorenad jord

Kalmar Artikeln publicerades
Skiss på anläggningens utformning.
Skiss på anläggningens utformning.

En ansökan har inkommit till länsstyrelsen om en ny anläggning för att behandla oljeförorenad jord med hjälp av växter på Moskogens avfallsanläggning.

Metoden bygger på Linnéuniversitetets Charlotte Marchands doktorsavhandling ”Phytoremediation of Soil Contaminated with Petroleum Hydrocarbons and Trace Elements”. Där har laboratorie- och pilotstudier gjorts och nu vill man göra det i större skala för att i framtiden kunna rena oljeförorenad jord i industriell skala.

Den förorenade jorden ska ligga avskiljt i ett växthus med luft- och vattenfilter som extra skyddsbarriären mot eventuella läckage. Jorden ska planteras med särskilda växter, exempelvis solrosor, som ska hjälpa att bryta ner och rena jorden, först från olja och sedan metaller.

Växthuset planeras vara omkring 500 kvadratmeter och ska kunna behandla ungefär 300 ton per år. Enligt anmälan beräknas metodens miljöpåverkan vara avsevärt lägre än vad motsvarande mängd skulle ge vid mellanlagring (vilket finns på Moskogen).