Veteranmonument invigt i Stadsparken

Kalmar Artikeln publicerades
Monumentet står vid Kalmar slott.
Foto: Erika Landt
Monumentet står vid Kalmar slott.

Under den strålande augustisolen invigdes Kalmars första veteranmonument för utlandsveteraner. På plats var bland andra veteraner, marina kadetter och kommunen, som firade invigningen med tal och musik.

På söndagen invigdes Kalmars första och Sveriges 22 veteranmonument, för utlandsveteraner, i Stadsparken. Med utlandsveteraner menas veteraner som gjort militär eller civil utlandstjänst, för Försvarsmakten, Polisen, MSB, Röda Korset eller för FN:s organ.

Efter det nordiska kadettmötets avslutningsceremoni marscherade de marina kadetterna från Sverige, Finland och Danmark vidare till Stadsparken för att ta del av invigningen av Kalmars första veteranmonument. De norska kadetterna var tvungna att åka iväg direkt efter avslutningsceremonin och kunde inte besöka veteranmonumentet.

Med Kalmar slott i bakgrunden visades det nya monumentet upp i Stadsparken, medan orkestern spelade.

Under ceremonin gavs det tal från både Kalmar kommun och Försvarsmakten.
Foto: Erika Landt
Under ceremonin gavs det tal från både Kalmar kommun och Försvarsmakten.

Vid ceremonin deltog bland annat Carl-Henrik Sölvinger (L) som representant från Kalmar kommun, kommendör Magnus Jönsson, skolchef för Sjöstridskolan, Sverker Göranson, förbundsordförande SVF och Daniel Breimert, amiralitetspastor. Försvarsmakten talade till både veteranerna och kadetterna på plats när de sa att veteranmonumentet är deras plats i Kalmar. En plats de alltid kan besöka.

Stadsparken fylldes med åskådare som var nyfikna på det nya monumentet.
Foto: Erika Landt
Stadsparken fylldes med åskådare som var nyfikna på det nya monumentet.

Daniel Breimert passade även på att sjunga en klassisk marinhymn tillsammans med de marina kadetterna, och med Marina ungdomsmusikkåren Kronan som spelade i bakgrunden.

Efter invigningen marscherade kadetterna iväg tillsammans med ungdomsmusikkåren och publiken fick gå fram till monumentet för att titta på det. Bland publiken fanns det veteraner som passade på att ta en bild tillsammans med monumentet som tillägnats dem.

Marina kadetter från Sverige, Finland och Danmark befann sig på plats under ceremonin.
Foto: Erika Landt
Marina kadetter från Sverige, Finland och Danmark befann sig på plats under ceremonin.