"Vi har uttryckt oss om Downs syndrom som en sjukdom vilket inte bara är olyckligt utan även felaktigt”

Kalmar Artikeln publicerades
När vår tidning frågar Folksam om deras syn på Downs syndrom som en sjukdom erkänner försäkringsjätten att de brustit i sin hantering.
Foto: Nora Lorek/TT
När vår tidning frågar Folksam om deras syn på Downs syndrom som en sjukdom erkänner försäkringsjätten att de brustit i sin hantering.

Östra Småland/Nyheterna tog kontakt med Folksam, det berörda försäkringsbolaget, för att höra deras syn på ärendet med sexåriga Julia och försäkringsbeskedet.

Via mailkorrespondens svarar Folksams presschef Kajsa Moström på våra frågor:

Så som försäkringsbeskedet är formulerat ser det ut som att flickan nekas ersättning för att hon har Downs syndrom?

– Det är viktigt att varje ärende hanteras och bedöms individuellt. Vi kommer att titta på fallet igen för att se om vi har brustit. Alla barn är lika mycket värda oavsett diagnos eller funktionsvariation. Försäkringen gäller dock aldrig för vad som visat sig innan dess att försäkringen tecknats och eventuella följer som är relaterat till det.

"Grundsjukdomen Downs syndrom är en medfödd funktionsnedsättning och är därmed inte ersättningsbar. Vi kan därför inte lämna någon ersättning för sjukhusvistelse." Ser ni Downs syndrom som en sjukdom?

– Vi har varit i kontakt med familjen och bett om ursäkt för vårt sätt att uttrycka oss. Vi har i brevet uttryckt oss om Down syndrom som en sjukdom vilket inte bara är olyckligt utan även felaktigt. Det har vi bett om ursäkt för och vi kommer nu att se över våra interna processer och rutiner för att se varför detta kunnat hända och vidta åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

Beskedet anger förhöjd infektionskänslighet vid hjärtfel och Downs syndrom, och att det inte är första gången lunginflammation anmälts. Men vid det tidigare tillfället fick de ju faktiskt ersättning – vad har förändrats sedan den gången?

– Vi kan inte kommentera det enskilda fallet eller tidigare ärenden de haft hos oss och de bedömningar som gjort. Den dialogen har vi med familjen.

Finns det studier som visar på att Downs är förknippat med högre infektionskänslighet?

– Det viktig är att varje ärende ska handläggas och bedömas individuellt. Vi ser över om vi brustit i det här fallet.

Kommer ni att ta den här diskussionen vidare, i så fall hur?

– Ja, vi kommer att ha en intern uppföljning. Vi ser även över om vi brustit i vår handläggning av ärendet och vi har kontakt med familjen.