Vildsvinet - en levande jordfräs

Kalmar Artikeln publicerades
Vildsvin
Foto: LENA EHRING
Vildsvin

Det ser inte alltid så roligt ut när vildsvinet gått fram i trädgården, men de är å andra sidan suveräna på att bidra till den biologiska mångfalden.

– De går fram som en jordfräs, konstaterar Carl-Gustaf Thulin på SLU.

Att vildsvinen varit ett av de mest debatterade djuren det senaste decenniet står klart. Lantbrukare har gråtit efter att ha sett sina åkrar upprivna, trädgårdsentusiaster har likaså varit förtvivlade.

Men precis som efter en stor skogsbrand så kommer det i förödelsen något nytt.

”Vildsvin skapar känslor. De upplevs hota ekonomiska, sociala och biologiska värden. Men hur är det egentligen? Orsakar de ekonomisk skada? Säkert på många håll. Är de socialt svåracceptabla på grund av rädsla, uppbökade trädgårdar, åkrar eller blomsterängar? Alldeles säkert, inte minst om de äter upp ”våra” sköna orkidéknölar. Är de ett hot mot biologisk mångfald? Inte enligt rådande kunskapsläge. Snarare precis tvärtom”, skriver Carl-Gustaf Thulin i en årsgammal artikel på temat.

– Det är synd att demonisera vildsvinet. Att det bidrar till den biologiska mångfalden är inget tyckande.

En studie som är ett par år gammal, från Dalby Söderskog i Skåne, visar att vårblommor som vitsippa, blåsippa och vårlök drabbas hårt av svinens framfart, men som helhet ökar artrikedomen.

– Problemet är alltså inte förlusten av mångfald, utan snarare hotet mot våra egna upplevelser av vissa vårblommor. Ett problem för oss, inte för artrikedomen.

Thulin menar att vildsvinet i stället bör ses som en liten lantbrukare, som man dessutom kan äta sig mätt på.

– Vi bör i stället tala om den biologiska nyttan med exempelvis vildsvin och andra viltslag. Vildsvinet kan ses som en liten, förhållandevis ineffektiv och irrationell jordbrukare. De tillför störning i landskapet; plöjer, sår och gödslar, och verkar alltså som helhet gynna biologisk mångfald.

Man bör alltså rannsaka sig själv och vända på steken.

– Kanske är de snarare en räddning i en tid när storskalighet och effektiviteten präglar människans areella brukande?

Ett exempel är en vildsvinssafari i Sörmland som blev så populär att arrangörerna fick svårt att hänga i.

– Vildsvinen kan upplevas på våren (upplevelseturism), jagas på hösten (jaktturism) och ätas på vintern (matturism).