Vill att vårdanställda ska få utbildning i svenska

Kalmar kommun Artikeln publicerades

Sverigedemokraten Curt Gustafsson vill att nyanlända som jobbar inom vården och har bristande kunskaper i det svenska språket ska erbjudas utbildning i svenska. Det skriver han i en motion till kommunfullmäktige.

Gustafsson skriver i sin motion att många nyanlända jobbar in om äldreomsorgen och att de en stor insats men att de många fall hamnar i svåra situationer på grund av bristfälliga språkkunskaper.

”De äldre förtjänar en vård där kommunikation görs på bra svenska så att man kan känna tillit och trygghet. SFI utbildningen är inte en tillräckligt hög nivå för att den nyanställde ska ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ligga på en nivå högre – svenska som andraspråk på gymnasienivå.”

Därför vill Sverigedemokraterna att: ”kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar socialstyrelsens rekommendation: svenska som andraspråk på gymnasienivå.”

Samt att berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsens rekommendationer.