Vill bygga lägenheter på Strömgatan

Kvarnholmen Artikeln publicerades
På ett hus på innergården till den här fastigheten på Strömgatan vill fastighetsägaren bygga tre nya lägenheter.
Foto: Andreas Yngvesson
På ett hus på innergården till den här fastigheten på Strömgatan vill fastighetsägaren bygga tre nya lägenheter.

Fastighetsägaren vill bygga till en våning på ett gårdhus på Strömgatan 10 med tre lägenheter. Kalmar kommuns bygglovsenhet har sagt nej men sökanden vill att frågan prövas i Samhällsbyggnadsnämnden i juni.

Företaget Fastigheten Gesällen 2 i Kalmar AB har sökt om bygglov för att bygga till en våning på ett gårdshus på tomten. De vill bygga tre små lägenheter på 40 kvadratmeter styck ovanpå den befintliga byggnaden på Strömgatan 10.

Men bygglovsenheten har sagt nej, av två anledningar. Dels att detaljplanen för byggnaden säger att det bara får vara kontor där, men även att höjden på byggnaden blir för hög, 5,8 meter mot tillåtna 3,5 meter.

Fastighetsägaren nöjer sig dock inte med beskedet utan vill att ärendet ska prövas i samhällsbyggnadsnämden i juni.