Kalmarbo vill göra Kalmarsundsbadet tillgängligt för rullstolsburna

Kalmarsundsparken Artikeln publicerades
Gör Kalmarsundsbadet mer tillgängligt, det föreslås i ett medborgarförslag.
Foto: Cecilia Oscarsson
Gör Kalmarsundsbadet mer tillgängligt, det föreslås i ett medborgarförslag.

Anpassa Kalmar kommuns största badplats Kalmarsundsparken så att också rullstolsburna kan bada där. Det skriver en Kalmarbo i ett medborgarförslag.

I förslaget påpekas att det finns flera badplatser som är anpassade, men att det är viktigt för medborgare att kunna bada där ens umgänge är, och att en anpassning är i linje med Kalmar kommuns hållbarhetsstrategi samt FN:s globala mål om hälsa och välbefinnande samt minskad ojämlikhet.