”Av de som fick avslag hade många inte ordning på sina papper”

Kalmar Artikeln publicerades
Cecilia Frid menar att samma regler ska gälla för alla.
Foto: Karin Asmundsson
Cecilia Frid menar att samma regler ska gälla för alla.

Cecilia Frid som är socialchef och Roger Holmberg som är ordförande för socialnämnden vill ha en dialog med de frivilliga. –Jag förstår att situationen är jobbig, säger Roger Holmberg.

Av 13 ensamma unga som sökt försörjningsstöd fick fem bifall och åtta fick avslag, enligt socialchefen.

– Av de som fick avslag hade många inte ordning på sina papper från Migrationsverket, säger Cecilia Frid.

Hon håller inte med om att Kalmar tolkar lagen annorlunda än grannkommunerna.

– Jag skulle vilja ha mer faktaunderlag som styrker det. Jag har ringt Mörbylånga, där känner man inte igen beskrivningen, och jag har pratat med den som ansvarar för ekonomiskt bistånd i Nybro och vi var rörande överens om att vi inte gör annorlunda bedömningar.

Hon påpekar att den som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen själv ska ordna boende och försörja sig.

– Klarar man sig inte på studiemedel har man som alla andra rätt att söka försörjningsstöd, och man bedöms på samma grunder som alla andra. Hur bidrar man till sin egen försörjning? Är man inskriven på arbetsförmedlingen? Studerar man? Det görs alltid individuella bedömningar av vad som är rimligt.

När Drömhotellet i Mörbylånga lades ner var det många som flyttade till Kalmar. Cecilia Frid undrar varför de ungdomarna inte sökte hjälp hos Mörbylånga kommun, eftersom det var där de var folkbokförda

–  Om jag flyttar från en kommun till en annan, hur har jag planerat för mitt boende? De är många frivilliga som tycker ”ge dem till hyra”. Men vi måste bedöma vad som är skälig hyra för den som är inneboende. Man har kanske inte samma fasta kostnader.

Samtidigt fick Mörbylånga statligt stöd för ungdomarna som var folkbokförda i kommunen.

– Det är många jobbiga situationer. Och hur hanterar vi dem som inte omfattas av gymnasielagen? Vem har ansvaret, är det kommunen eller Migrationsverket? Jag försöker skaffa information, men det är lite hela havet stormar, säger Roger Holmberg.