Vill ha ljus vid Bergagården

Bergagården Artikeln publicerades

I det nya bostadsområdet vid Bergagårdsvägen finns 200 lägenheter. Men en del av gång- och cykelvägen ligger helt i mörker.

Bostadsrättsföreningen i området kräver nu att kommunen går området säkrare och tryggare, genom att sätta upp fullgod belysning.

Omkring 500 personer rör sig dagligen i området, konstaterar man i ett medborgarförslag till kommunen.

”När mörkret kryper allt närmare känns berörd sträcka mycket osäker och obehaglig att passera. Förslaget är att en utbyggnad av belysningen sker skyndsamt”, sägs i medborgarförslaget.

”Kommunens detaljplan har gått i stå och inget kommer att göras för att färdigställa närmiljön förrän detaljplanen har reviderats. Enligt handläggare på kommunen kan det ta tid. Vi måste kunna kännas oss trygga alla tyder på dygnet”, avslutas förslaget.